Prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Białkiewicz – pożegnanie

Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci JM Rektora Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza. Pozostanie w naszej pamięci jako osoba ciepła, życzliwa i stymulująca rozwój działalności naukowej pracowników Uczelni. To właśnie za Jego kadencji powołano Centrum Doskonalenia Badań Naukowych wspierające badania i rozwój naukowy społeczności akademickiej PK.

Rodzinie oraz Przyjaciołom Profesora Andrzeja Białkiewicza składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Skip to content