zespoły

Transformacja energetyczna na rzecz zrównoważonego rozwoju

Lider:

 1. prof. dr hab. inż. Witold Żukowski, WIiTCh

Członkowie:

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej, C-6, WIiTCh

 1. dr inż. Gabriela Berkowicz
 2. dr inż. Przemysław Migas
 3. prof. dr hab. inż. W. Żukowski
 4. dr inż. Amelia Kowalska
 5. mgr inż. Krystian Leski

Katedry Inżynierii Chemicznej i Procesowej, C-3, WIiTCh

 1. dr inż. Dawid Jankowski

Katedra Procesów Cieplnych Ochrony Powietrza i Utylizacji Odpadów, Ś-5, WIŚiE

 1. dr inż. Jan Wrona
 2. dr inż. Małgorzata Olek

Grupa badawcza zajmuje się badaniami podstawowymi i pracami rozwojowymi w zakresie rozpoznania możliwości zastosowania nowych sposobów organizowani procesów chemicznych w celu przyspieszenia tempa wdrażania transformacji energetycznej jak również wcielania w życie postulatów i założeń zrównoważonego rozwoju.

W tym celu wykorzystujemy wiedzę i umiejętności z zakresu inżynierii chemicznej i inżynierii środowiska oraz energetyki.

Badania prowadzimy głównie z wykorzystaniem stanowisk laboratoryjnych wyposażonych w reaktory chemiczne (fluidyzacyjne) oraz bazujemy na różnych możliwościach związanych z zastosowaniem metod spektroskopowych oraz chromatograficznych do analizowania przebiegu przemian chemicznych.

Procesy chemiczne realizujemy w układach katalitycznych lub z wykorzystaniem wysokiej temperatury, jak również prowadzimy badania w reaktorach fotokatalitycznych.

Wyniki badań prezentujemy w czasopismach naukowych i w ramach uczestnictwa w konferencjach naukowych.

Publikacje:

 1. . Żukowski W., Jankowski D., Wrona J., Berkowicz-Płatek G. Combustion behavior and pollutant emission characteristics of polymers and biomass in a bubbling fluidized bed reactor (2023) Energy, 263, art. no. 125953, IF. 8.8, liczba puntków MEiN 200 pkt. (wydziały: WIiTCh, WISiE)

 2. Berkowicz-Płatek G., Leski K., Żukowski W., Wrona J. Processing of low-density waste in fluidized bed made out of lightweight expanded clay aggregate (2022) Journal of Cleaner Production, 349, art. no. 131328, IF 11.072, liczba puntków MEiN 140 pkt. (wydziały: WIiTCh, WISiE)

 3. Żukowski W., Jankowski D., Baron J., Wrona J. Combustion dynamics of polymer wastes in a bubbling fluidized bed (2021) Journal of Cleaner Production, 320, art. no. 128807, IF 11.072, liczba puntków MEiN 140 pkt. (wydziały: WIiTCh, WISiE)

 4. Żukowski W., Kowalska A., Wrona J. High-temperature fluidized bed processing of waste electrical and electronic equipment (WEEE) as a way to recover raw materials (2021) Energies, 14 (18), art. no. 5639, IF 3.252, liczba puntków MEiN 140 pkt. (wydziały: WIiTCh, WISiE)

Skip to content