zespoły

Badania optyczne i mikroskopowe

Lider:

  1. Dr hab. Janusz Jaglarz prof. PK,

Członkowie:

  1. Dr inż. Natalia Nosidlak, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK
  2. Dr inż. Piotr Dulian, Wydział Inżynierii Chemicznej PK

Nasz zespół zajmuje się tematyką dotyczącą właściwości optycznych cienkich warstw dielektrycznych, półprzewodnikowych i metalicznych wytwarzanych na Politechnice Krakowskiej, Śląskiej  i Akademii Górniczo Hutniczej. Do badań wykorzystujemy nieniszczące techniki pomiarowe takie jak elipsometria spektroskopowa, spektrofotometria transmisyjna i odbiciowa w zakresie widmowym UV-VI-NIR. Obok  badań podstawowych wykonujemy badania komplementarne takie jak XRD, SEM oraz ALS.

Wykorzystując wyniki badawcze określamy modele optyczne opisujące badane układy cienkowarstwowe. Są one niezbędne do projektowania filtrów optycznych, układów antyrefleksyjnych oraz cienkowarstwowych pokryć na ogniwa fotowoltaiczne.

Publikacje:

  1. N. Nosidlak, J. Jaglarz, P. Dulian, R. Pietruszka, B. S. Witkowski, M. Godlewski, W. Powroźnik, T. Stapiński, „The thermo-optical properties of thin ZnO and AZO films produced using the atomic layer deposition technology”, Journal of Alloys and Compounds 900 (2022) 163313.

  2. S. Kluska, M. Jurzecka-Szymacha, N. Nosidlak, P. Dulian, J. Jaglarz, „The optical and thermo-optical properties of non-stoichiometric silicon nitride layers obtained by the PECVD method with varying levels of nitrogen content”, Materials 15 (2022) 2260.

  3. N. Nosidlak, J. Jaglarz, A. Vallati, P. Dulian, M. Jurzecka-Szymacha, S. Gierałtowska, A. Seweryn, Ł. Wachnicki, B. S. Witkowski, M. Godlewski, „The optical properties of thin films alloys of ZnO, TiO2 and ZrO2 with Al2O3 aynthesised by atomic layer deposition” https://ssrn.com/abstract=4367771, https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4367771

Realizowane projekty naukowe i prace B+R:

W ramach działalności zespołu nawiązaliśmy kontakty z Uniwersytetem Catania (Włochy) które dotyczą adaptacji urządzeń optycznych do badań w zakresie widmowym średniej podczerwieni.

Kierownik zespołu odbył staż naukowy na Wydziale Fizyki i Astronomii W Catanii w 2021 roku

W 2022 roku nawiązaliśmy kontakt z Wydziałem Fizyki i Astronautyki Uniwersytetu Sapienza w Rzymie. Współpraca dotyczy problematyki optymalizacji ogniw fotowoltaicznych

  1. Nasza grupa złożyła w 2022 roku projekt badawczy Opus w NCN którego celem jest znalezienie materiałów na warstwy ARC w zakresie podczerwieni

 

Skip to content