Witamy na stronie CDBN

Centrum Doskonalenia Badań Naukowych zostało utworzone w dniu 1 listopada 2020. Zadaniem tej jednostki jest znacząca poprawa efektywności naukowej wszystkich dyscyplin naukowych na Politechnice Krakowskiej również przez współpracę interdyscyplinarną. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o CDBN oraz sylwetkami Członków Rady Naukowej.

Zmień rozmiar czcionki
Kontrast