rada naukowa

Dr hab.
Joanna Kołodziej, prof. PK (WIiT)

Joanna Kołodziej ukończyła studia w zakresie matematyki teoretycznej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1992 r. Na tym samym uniwersytecie uzyskała także stopień doktora w zakresie informatyki teoretycznej w 2004 roku.

W roku 2013 dr Kołodziej uzyskała w IPPT PAN stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie  informatyka. W okresie  1992-1997  dr Kołodziej pracowała jako programistka systemów CAD/CAM dla przemysłu petrochemicznego będąc zatrudniona na stanowisku starszego projektanta w Bipronaft Kraków.  Od 2012 r. dr hab. Joanna Kołodziej pracuje w Instytucie (obecnie Katedrze) Informatyki Politechniki Krakowskiej na stanowisku adiunkta, od 2016 roku – stanowisku profesora uczelnianego Politechniki Krakowskiej, a od 1.09.2019  – jako profesor i doradca dyrektora ds. Badań i Rozwoju w Państwowym Instytucie Badawczym NASK Polska (www.nask.pl) w Warszawie. Dr hab. Kołodziej jest członkinią wielu organizacji międzynarodowych, m. in. ACM and SIGEVO group, przez ostatnie 4 lara piastuje także funkcje przewodniczącej Polskiej Sekcji IEEE CIS .

Główne obszary badań naukowych obejmują metody sztucznej inteligencji, obliczenia ewolucyjne i rozproszone, gridy i chmury obliczeniowe, a ostatnio także zagadnienia związane z bezpieczeństwem sieci informatycznych i technologiach blockchain. Dr hab. Joanna Kołodziej jest autorką i współautorką ponad 200 prac  z zakresu informatyki opublikowanych w uznanych międzynarodowych czasopismach o zasięgu światowym i prac konferencyjnych zreferowanych na najważniejszych konferencjach na świecie w dyscyplinie, którą reprezentuje. Pani Kołodziej jest autorką jednej monografii i ponad 20 monografii wielo-autorskich. Obecnie kieruje polskim zespołem wykonawców w projekcie Horyzontu 2020 GUARD .W przeszłości była koordynatorem największej akcji COST w sektorze IT – cHiPSet IC1406 (ponad 90 instytucji) oraz pracowała  mi in w projekcie PARAPHRASE  7FP. H-index: 38 (Google Scholar), 28 ( Scopus) i 26 (WoS).

Skip to content