zespoły

Urban Data Science

Lider:

 1. dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK, Wydział Architektury

 2. dr hab. inż. Jacek Leśkow, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Członkowie:

 1. Dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK, Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 2. Dr inż. arch. Agnieszka Matusik, Wydział Architektury
 3. Dr inż. arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc, Wydział Architektury
 4. inż. arch. Ewa Szymczyk, Wydział Architektury (doktorant)
 5. inż. arch. Krzysztof Grochal, Wydział Architektury (doktorant)
 6. Mgr inż. arch. Krzysztof Klus, Wydział Architektury (doktorant)
 7. Mgr inż. arch. Karol Łoziński, Wydział Architektury (doktorant)
 8. Mgr inż. arch. Judyta Rduch, Wydział Architektury (doktorant)
 9. Mgr inż. Piotr Biskup, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Do głównych obszarów zainteresowań grupy badawczej Urban Data Science należą problemy związane z szeroko pojętą urbanistyką, zarówno w kontekście kompozycji architektury struktur miejskich w skali osiedli i miast, jak i powiązaniach dzielnic i zespołów miejskich z otoczeniem.  

Nowoczesne metody badawcze opracowywane przez członków grupy badawczej wykorzystują dane z zasobów przestrzennych, społeczno-demograficznych, bezpieczeństwa, uwarunkowań środowiskowych i komunikacyjnych. Analiza tych danych wymaga zastosowania zaawansowanych metod statystycznych, metod i modeli sztucznej inteligencji, a także nowoczesnych metod wizualizacji danych. Celem grupy jest poszerzenie bazy interdyscyplinarnych publikacji naukowych łączących wyniki badań architektonicznych z zastosowaniem narzędzi informatycznych i statystycznych. Członkowie grupy będą także czynić starania o pozyskiwanie środków na prowadzenie badań w ramach grantów interdyscyplinarnych.

Skip to content