zespoły

Optymalizacja komfortu użytkowania i mikroklimatu w budynkach

Lider:

 1. dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak – WIL, MLBE, MCBE

Członkowie:

 1. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, WIL, L-7
 2. dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK,  WIL, L-8
 3. dr inż. Katarzyna Nowak,  WIL, L-8
 4. mgr inż. Katarzyna Nowak-Dzieżko,  WIL, L-8
 5. dr inż. Jarosław Müller, prof PK, WIŚiE
 6. dr inż. Dorota Skrzyniowska, WIŚiE
 7. dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz-Zahorski, WA
 8. dr inż. Anna Romańska-Zapała, WIEiK

Prace tej interdyscyplinarnej grupy naukowej skupiają się na zagadnieniach związanych z wieloaspektowym komfortem użytkowania budynków zarówno niskoenergetycznych jak i poddawanych termomodernizacji czy budynków zabytkowych. Komfort użytkowania obok efektywności energetycznej i neutralności klimatycznej jest głównym kryterium, które powinno być brane pod uwagę przy projektowaniu i realizacji budynków oraz ich termomodernizacji. Zagadnienia badawcze analizowane w grupie badawczej dotyczą wieloaspektowego komfortu obejmującego komfort cieplny, akustyczny, wibracyjny, oświetleniowy, estetyczny czy w końcu zagadnienia dostępności.

Prace badawcze obejmują obszary związane z analizami komfortu ale oczywiście w powiązaniu z zagadnieniami efektywności energetycznej i neutralności klimatycznej. Wiele prac badawczych opartych jest o badania „in situ” czyli w trakcie rzeczywistego użytkowania obiektów. Badania komfortu prowadzone w tej grupie uzupełniają badania ankietowe przeprowadzane wśród uczestników eksperymentów. Wnioski z przeprowadzonych analiz i badań pomogą zweryfikować i poprawić założenia dotyczące projektowania budynków niemal zero energetycznych, tak aby zdrowie i samopoczucie uczestnika było jednym z najważniejszych kryteriów.

Publikacje:

 1. Zalety zastosowania wielowarstwowej refleksyjnej maty termoizolacyjnej w budynku jednorodzinnym// Beata Sadowska, Przemysław Markiewicz-Zahorski, Małgorzata Fedorczak-Cisak, Marzena Nowak-Ocłoń, Elżbieta Radziszewska-Zielina // Materiały Budowlane [online]. – 2023, nr 2 (606), s. [1-4]. – doi: 10.15199/33.2023.02.01. – ISSN 2449-951X
 2. On slowing climate change with ecological, thermo-active building systems / Mark Bomberg, Malgorzata Fedorczak-Cisak, David Yarbrough // Global Journal of Human-Social Science: H Interdisciplinary [online]. – 2022, Vol. 22, Iss. 4, s. 17-30. – ISSN 2249-460X
 3. Measurement and diagnosis of comfort in a historic building / Małgorzata Fedorczak-Cisak, Alicja Kowalska-Koczwara, Krzysztof Nering, Filip Pachla, Elżbieta Radziszewska-Zielina, Piotr Stecz, Tadeusz Tatara, Tomasz Jeleński // Energies [online]. – 2022, Vol. 15, Iss. 23, s. [1-28]. – doi: 10.3390/en15238963. – ISSN 1996-1073
 4. Position paper introducing a sustainable, universal approach to retrofitting residential buildings / Małgorzata Fedorczak-Cisak, Mark Bomberg, David W. Yarbrough, Lowell E. Lingo, Anna Romanska-Zapala // Buildings [online]. – 2022, Vol. 12, Iss. 6, Spec. Iss., s. [1-25]. – doi: 10.3390/buildings12060846. – ISSN 2075-5309
 5. Wybrane aspekty diagnostyki i remontu sakralnych obiektów zabytkowych / Elżbieta Radziszewska-Zielina, Małgorzata Fedorczak-Cisak, Tomasz Steidl // W: Monografia awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje = XXX International Conference on Structural Failures : prevention, diagnostics, repairs,rehabilitations, May 23-27, 2022, Międzyzdroje, Poland / oprac. red. Maria Kaszyńska ; Zachodniopomorski
  Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska. – Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, 2022. – S. 243-254. – ISBN 978-83-7663-337-4
 6. Energy efficiency improvement by using hygrothermal diagnostics algorithm for historical religious buildings /Małgorzata Fedorczak-Cisak, Elżbieta Radziszewska-Zielina, Andrzej Białkiewicz, Aleksander Prociak, Tomasz Steidl, Tadeusz Tatara, Maria Żychowska, Damian Piotr Muniak // Energy [online]. – 2022, Vol. 252, Spec. Iss., s. [1-23]. – doi: 10.1016/j.energy.2022.123971. – ISSN 0360-5442
 7. Innowacyjne rozwiązanie budynków o drewnianej konstrukcji szkieletowej z zastosowaniem systemu Aktywnej Izolacji Termicznej = An innovative solution for timber-frame buildings using the Active Thermal Insulation system / Małgorzata Fedorczak-Cisak, Beata Sadowska // Materiały Budowlane [online]. – 2023, nr 8 (612), s. 18-23. – doi: 10.15199/33.2023.08.04. – ISSN 2449-951X
 8. On the results of long-term winter testing of active thermal insulation / Tomasz Kisilewicz, Małgorzata Fedorczak-Cisak, Beata Sadowska, Irena Ickiewicz, Tamas Barkanyi, Mark Bomberg, Ewa Gobcewicz // Energy and Buildings [online]. – 2023, Vol. 296, s. [1-13]. – doi: 10.1016/j.enbuild.2023.113412. – ISSN 0378-7788
 9. Efektywność energetyczna systemu aktywnej izolacji termicznej w budynku jednorodzinnym w warunkach polskich wraz z analizą ekonomiczną i środowiskową = Energy efficiency of the active thermal insulation system in a singlefamily building in Polish conditions with economic and environmental analysis / Beata Sadowska, Tomas Barkanyi, Małgorzata Fedorczak-Cisak, Ewa Gobcewicz, Elżbieta Broniewicz, Karolina Dec // Materiały Budowlane [online]. –
  2023, nr 6 (610), s. 23-27. – doi: 10.15199/33.2023.06.06. – ISSN 2449-951X
 10. A concept to maximise energy self-sufficiency of the housing stock in central Europe based on renewable resources and efficiency improvement / Małgorzata Fedorczak-Cisak, Elżbieta Radziszewska-Zielina, Marzena Nowak-Ocłoń, Jacek Biskupski, Paweł Jastrzębski, Anna Kotowicz, Petar Sabev Varbanov, Jiří Jaromír Klemeš // Energy [online]. – 2023, Vol. 278, s. [1-15]. – doi: 10.1016/j.energy.2023.127812. – ISSN 0360-5442
 11. Zalety zastosowania wielowarstwowej refleksyjnej maty termoizolacyjnej w budynku jednorodzinnym = Advantages of using a multi-layer reflective thermal insulation mat in a single-family building / Beata Sadowska, Przemysław Markiewicz-Zahorski, Małgorzata Fedorczak-Cisak, Marzena Nowak-Ocłoń, Elżbieta Radziszewska-Zielina // Materiały
  Budowlane [online]. – 2023, nr 2 (606), s. [1-4]. – doi: 10.15199/33.2023.02.01. – ISSN 2449-951X

Realizowane projekty naukowe i prace B+R: :

 1. Mobilny dom rozkładany ; (firma MODEA, WIL, WM).
 2. MEZERO – Horizont 2020. Projekt realizowany przez naukowców WIL we współpracy z partnerami zagranicznymi
 3. OpenInnovationLivingLab (OILL). Projekt studencki, którego celem jest stworzenie modelu budynku do testowania nowoczesnych innowacyjnych technologii
 4. Wentylacja zapewniająca Zdrowy Mikroklimat (WIL, WIŚiE, WA) Celem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie innowacyjnego systemu wentylacji dedykowanej dla budynków

 

Skip to content