zespoły

Kompozyty geopolimerowe dla budownictwa (GEOMAT)

Lider:

 1. dr inż. Kinga Korniejenko, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Członkowie:

 1. dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK, Wydział Inżynierii Lądowej
 2. dr hab. inż. Michał Łach, prof. PK, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 3. dr inż. Katarzyna Mróz, Wydział Inżynierii Lądowej
 4. dr inż. Mateusz Sitarz, Wydział Inżynierii Lądowej
 5. dr inż. Dariusz Mierzwiński, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 6. dr inż. Barbara Kozub, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 7. dr inż. Patrycja Bazan, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
 8. dr inż. Agnieszka Grela, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 9. mgr inż. Marcin Adamczyk, Wydział Inżynierii Lądowej
 10. mgr inż. Patrycja Duży, Wydział Inżynierii Lądowej

Tematyka badawcza realizowana przez grupę dotyczy nowoczesnych materiałów dedykowanych dla budownictwa, w tym przede wszystkim kompozytów geopolimerowych. Realizowane prace badawcze dotyczą projektowania materiałów kompozytowych, ich charakterystyki oraz określenia potencjalnych zastosowań. Ważnym aspektem realizowanych prac B+R są również aspekty środowiskowe, w tym zgodność projektowanych materiałów z filozofią Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Realizowane obecnie zadnia badawcze dotyczą m.in.

 • zastosowań geopolimerów jako materiałów izolacyjnych, w tym realizowane są prace nad podnoszeniem własności materiałów spienionych na bazie geopolimerów i zaprojektowanie kompozytów zmiennofazowych;
 • przygotowania materiałów geopolimerowych do wykorzystania w technologiach addytywnych;
 • przygotowania kompozytów geopolimerowych do pracy w ekstremalnych środowiskach tj. zastosowania w środowisku wodnym.

Publikacje:

 1. Development and characterization of lightweight geopolymer composite reinforced with hybrid carbon and steel / Agnieszka Baziak, Kinga Pławecka, Izabela Hager, Arnaud Castel, Kinga Korniejenko // Materials [online]. – 2021, Vol. 14, Iss. 19, s. [1-16]. – doi: 10.3390/ma14195741. Punktacja MNiSW: 140; WIMiF + WIL
 2. Review of solutions for the use of phase change materials in geopolymers / Michał Łach, Kinga Pławecka, Agnieszka Bąk, Marcin Adamczyk, Patrycja Bazan, Barbara Kozub, Kinga Korniejenko, Wei-Ting Lin // Materials [online]. – 2021, Vol. 14, Iss. 20, s. [1-18]. – doi: 10.3390/ma14206044. Punktacja MNiSW: 140; WIMiF + WIL
 3. Foamed eco-geopolymer modified by perlite and cellulose as a construction material for energy-efficient buildings / Izabela Kurek, Emilia Florek, Weronika Gozdur, Celina Ziejewska, Joanna Marczyk, Michał Łach, Kinga Korniejenko, Patrycja Duży, Marta Choińska, Magdalena Szechyńska-Hebda, Marek Hebda // Energies [online]. – 2022, Vol. 15, Iss. 12, Spec. Iss., s. [1-15]. – doi: 10.3390/en15124297. Punktacja MNiSW: 140; WIMiF + WIL
 4. Adhesive strength of modified cement–ash mortars / Leonid Dvorkin, Patrycja Duży, Karolina Brudny, Marta Choińska, Kinga Korniejenko // Energies [online]. – 2022, Vol. 15, Iss. 12, Spec. Iss., s. [1-10]. – doi: 10.3390/en15124229. Punktacja MNiSW: 140; WIMiF + WIL
 5. Optimizing the l/s ratio in geopolymers for the production of large-size elements with 3D printing technology / Joanna Marczyk, Celina Ziejewska, Kinga Pławecka, Agnieszka, Bąk, Michał Łach, Kinga Korniejenko, Izabela Hager, Janusz Mikuła. Wei-Ting Lin, Marek Hebda // Materials [online]. – 2022, Vol. 15, Iss. 9, Spec. Iss.18 s.. – doi: 10.3390/ma15093362. Punktacja MNiSW: 140; WIMiF + WIL
 6. Mechanical response of geopolymer foams to heating – managing coal gangue in fire-resistant materials technology / Mateusz Sitarz, Beata Figiela, Michał Łach, Kinga Korniejenko, Katarzyna Mróz, João Castro-Gomes, Izabela Hager // Energies [online]. – 2022, Vol. 15, Iss. 9, Spec. Iss., s. [1-17]. – doi: 10.3390/en15093363. Punktacja MNiSW: 140; WIMiF + WIL
 7. Surface modification of synthetic zeolites with Ca and HDTMA compounds with determination of their phytoavailability and comparison of CEC and AEC parameters / Michał Łach, Agnieszka Grela, Kinga Pławecka, Martin Duarte Guigou, Janusz Mikuła, Norbert Komar, Tomasz Bajda, Kinga Korniejenko // Materials [online]. – 2022, Vol. 15, Iss. 12, Spec. Iss., s. [1-15]. – doi: 10.3390/ma15124083. – ISSN 1996-1944. Punktacja MNiSW: 140; WIMiF + WISIE

Realizowane projekty naukowe i prace B+R:

Projekty w trakcie realizacji:

 1. MAR-WRECK Development of geopolymer composites as a material for protection the hazardous wrecks against corrosion. Projekt realizowany przez konsorcjum w składzie: Politechnika Krakowska, Technische Universität Bergakademie Freiberg (Niemcy) – lider, Technical University of Liberec (Republika Czeska) i HIBRID Sp. z o.o. (Polska). Czas trwania: 2022 – 2025. Kierownikiem ze strony PK jest dr inż. Kinga Korniejenko z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki, za działania ze strony WIL odpowiada dr inż. Mateusz Sitarz (WIL + WIMiF).
 2. 3D-FOAM Foamed Geopolymer Made by Additive Manufacturing for the Construction Technology Applications. Projekt realizowany przez międzynarodowe konsorcjum, któremu lideruje Politechnika Krakowska. W jego skład wchodzą – poza PK – firma ATMAT Sp. z o.o. z Polski, a także zagraniczne uczelnie: Riga Technical University (Łotwa), University of Miskolc (Węgry) oraz National Ilan University (Tajwan). Czas trwania: 2022 – 2025. Kierownikiem konsorcjum projektowego jest dr inż. Dariusz Mierzwiński z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK. Za koordynację prac ze strony WIL odpowiedzialna jest dr inż. Katarzyna Mróz, zaś ze strony WiMiF dr hab. inż. Marek Hebda, prof. PK (WIL + WIMiF).
 3. GEOSUMAT Materials for circular economy – industrial waste based geopolymers composites with hybrid reinforcement. W skład konsorcjum realizującego projekt wchodzą Politechnika Krakowska, Arctic University of  Norway  (Norwegia) – lider, Babeș‐Bolyai University (Rumunia), Czech Technical University in Prague  (Republika Czeska), a także przedsiębiorstwa: Gerosion  (Islandia), Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Górnicze Górtech Sp. z o.o. (Polska), CHEMSTR – Šafařík (Republika Czeska), ReforceTech AS (Norwegia). Czas trwania: 2022 – 2025. Działania ze strony Politechniki koordynuje dr hab. inż. Michał Łach, prof. PK z WIMiF, a kierownikiem zadań na Wydziale Inżynierii Lądowej jest dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK. (WIL + WIMiF).
 4. Smart Geopolymers, akronim: SMART-G, źródło finansowania: 3. konkurs ERA-MIN 2 (Call 2019). Podpisana umowa z NCBR. Okres realizacji wskazany w umowie grudzień 2021 – grudzień 2023. Więcej informacji o projekcie: http://im.pk.edu.pl/?page_id=20114. kierownik: dr hab. inż. Izabela Hager, Prof. PK (WIMF+WIL)
 5. Pianki geopolimerowe o niskiej przewodności cieplnej wytwarzane na bazie odpadów przemysłowych jako innowacyjny materiał dla gospodarki o obiegu zamkniętym (LIDER/31/0168/L-10/18/NCBR/2019). Okres realizacji: 2020 -2023. Kierownik: dr inż. K. Korniejenko. (WIMF+WIL)
 6. Opracowanie technologii addytywnego wytwarzania przyjaznych dla środowiska i bezpiecznych materiałów izolacyjnych i zdolnych do akumulacji ciepła opartych na alkalicznej aktywacji surowców antropogenicznych (LIDER/16/0061/L-11/19/NCBR/2020). Okres realizacji: 2021 -2023. Kierownik: dr hab. inż. M. Łach, Prof. PK (WIMF+WIL)

Projekty zrealizowane:

 1. E-mobilność oraz zrównoważone materiały i technologie, akronim EMMAT (nr PPI/APM/2018/1/00027) projekt realizowany przez 5 wydziałów PK. Więcej informacji o projekcie: https://www.emmat.edu.pl/index.php/pl/. dr hab. inż. Izabela Hager, Prof. PK (WIMF+WIL)

Projekty współpracy międzynarodowej:

 1. MATBUD’2023 – Rozwijanie międzynarodowej współpracy naukowej w zakresie inżynierii materiałów budowlanych, nr wniosku BPI/WTP/2021/1/00002, otrzymana kwota: 389 790,00 PLN. Okres realizacji: 2022-2023. Kierownik: dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK. (WIL + WIMiF).
 2. SPINAKER – intensywne międzynarodowe programy kształcenia 2020, nr SPINAKER 2020 PPI/SPI/2020/1/00070/U/DRAFT/00001 pt. GEOPOLYMERS – summer school (akronim: SPINAKER-GEO). Umowa z NAWA. W ramach projektu członkowie grupy badawczej będą realizowali zajęcia w ramach szkoły letniej realizowanej dla studentów i doktorantów zagranicznych. Okres realizacji: 2022-2023. Kierownik: dr inż. Marek Nykiel (WIL + WIMiF).

Współpraca z przemysłem:

 1. Wspólna (WIMiF + WIL) realizacja prac badawczo-rozwojowych dotyczących opracowania receptury innowacyjnej mieszanki betonowej zawierającej w swoim składzie dodatki materiałów zmiennofazowych i lekkiego kruszywa geopolimerowego wraz z doborem właściwych składników mieszanki i określeniem ich proporcji. Zlecający: Novisa Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-017 Warszawa) ul. Cieślewskich 53
Skip to content