zespoły

NOWOCZESNE MATERIAŁY
(MODELOWANIE, WYTWARZANIE, ZASTOSOWANIE)

Kierownik Zespołu

Prof. dr hab. inż. 
Błażej Skoczeń, czł. kor.PAN

Zastępca Kierownika

Prof. dr hab. inż. 
Agnieszka Sobczak-Kupiec

Zastępca Kierownika

Dr hab. inż. 
Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK

INTERDYSCYPLINARNE GRUPY BADAWCZE:

Kompozyty geopolimerowe dla budownictwa

Lider:
dr inż. Kinga Korniejenko

Badania optyczne i mikroskopowe

Lider:
dr hab. Janusz Jaglarz, prof. PK

Biomateriały

Lider:
dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK

Skip to content