zespoły

Technologie i materiały proekologiczne

Kierownik Zespołu

prof. dr hab. inż.
Jan Taler, czł. koresp. PAN

Zastępca Kierownika

dr hab inż.
Tomasz Węgiel, prof. PK

INTERDYSCYPLINARNE GRUPY BADAWCZE:

Hydroenergetyka 

Lider:
dr hab. inż. Dariusz Borkowski, prof. PK 

Technologie wodorowe, ogniwa paliwowe i elektromobilność

Lider:
dr hab. inż. Piotr Michorczyk, prof. PK

Zastosowania fotowoltaiki – materiały i systemy

Lider:
dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK

Magazynowanie i przesył energii cieplnej i elektrycznej

Lider:
dr inż. Piotr Cisek

Monitorowanie maszyn i urządzeń energetycznych

Lider:
dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK

GOZ gospodarka obiegu zamkniętego

Lider:
mgr inż. Andrzej Łazęcki

Modelowanie matematyczne zakładów termicznego przetwarzania odpadów

Lider:
dr hab. inż. Marcin Trojan, prof. PK

Wieloaspektowe badania układów HVAC w budynkach

Lider:
dr inż. Konrad Nering

Technologie przyszłości

Lider:
dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK

Transformacja energetyczna na rzecz zrównoważonego rozwoju

Lider:
prof. dr hab. inż. Witold Żukowski

Skip to content