zespoły

Green Energy, Safe Environment, Better Climate

Lider:

  1. dr hab. Joanna Kołodziej, prof. PK, Wydział Informatyki i Telekomunikacji

  2. dr hab. inż. Marta Cebulska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Członkowie:

  1. Mgr inż. Piotr Szuster, Wydział Informatyki i Telekomunikacji
  2. Dr inż. Beata Baziak, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  3. Dr inż. Marek Bodziony, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Rosnące zapotrzebowanie na energię oraz wysiłki na rzecz przeciwdziałania postępującym zmianom klimatu wymagają znacznego zwiększenia produkcji energii elektrycznej przy użyciu technologii niskoemisyjnych. Pojawiły się jednak obawy, że szybkie inwestycje w niektóre nowe technologie mogą mieć negatywny wpływ na środowisko a także i znaczący wpływ na zmiany klimatyczne. 

Kluczem do rozsądnych decyzji energetycznych jest wybór właściwej kombinacji istniejących technologii i wprowadzenie nowych rozwiązań skutecznych w zapobieganiu i predykcji tych negatywnych zmian i skutków.  Wymaga to starannej oceny wpływu różnych czynników w tym środowiskowych oraz wszechstronnej analizy alternatywnych metod i rozwiązań z zakresu energetyki, klimatologii, ochrony środowiska, ale także współczesnej informatyki, aby docelowo osiągnąć najbardziej pożądane połączenie korzyści środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Zagadnienia te są w obszarze zainteresowań interdyscyplinarnej grupy badawczej Green Energy, Safe Environment, Better Climate. Prace członków grupy obejmują zastosowanie i implementację nowych narzędzi i metod (wspomaganych komputerowo) do oceny i prognozowania zmian i zmienności elementów klimatu oraz zapobiegania możliwym  skutkom wystąpienia niekorzystnych zmian klimatycznych.  Prowadzone badania wiążą się z koniecznością pozyskania i analizy zbiorów danych z zastosowaniem  zaawansowanych narzędzi komputerowych, metod statystycznych, metod i modeli sztucznej inteligencji, a także nowoczesnych metod wizualizacji danych. Badania zmian i  zmienności elementów klimatu mają nie tylko znaczenie poznawcze ale również – stanowią one podstawę do działań projektowych i inwestycyjnych. Celem grupy jest poszerzenie bazy interdyscyplinarnych publikacji naukowych i pozyskiwanie środków finansowych na prowadzenie badań w ramach interdyscyplinarnych grantów.

Skip to content