zespoły

Grupa hp adaptacyjnej MES i metodologii DPG

Lider:

 1. Prof. Witold Cecot, Wydział Inżynierii Lądowej

Członkowie:

 1. Waldemar Rachowicz, Wydział Informatyki i Telekomunikacji
 2. Witold Cecot, Wydział Inżynierii Lądowej
 3. Dr Marta Oleksy, Wydział Inżynierii Lądowej
 4. Dr Marek Klimczak, Wydział Inżynierii Lądowej
 5. Mgr Mateusz Dryzek, Wydział Inżynierii Lądowej

Tematy wspólnych prac:

 1. Rozwijanie adaptacyjnej metody elementów skończonych
 2. Zastosowania nieciągłej metodologii Petrowa-Galerkina
 3. Rozwijanie podejść wielkoskalowych

Publikacje:

 1. Waldemar Rachowicz*, Witold Cecot and Adam Zdunek, An Adaptive Two-Grid Solver for DPG Formulation of Compressible Navier–Stokes Equations in 3D, Comput. Methods Appl. Math. 2023; https://doi.org/10.1515/cmam-2022-0206, in press.

 2. An improved Multiscale FEM for the free vibrations of heterogeneous solids / Marta Oleksy, Witold Cecot, Waldemar Rachowicz, Michał Nessel // Computers & Mathematics with Applications [Dokument elektroniczny]. – 2022, Vol. 110, s. 110-122

 3. A discontinuous Petrov-Galerkin method for compressible Navier-Stokes equations in three dimensions / Waldemar Rachowicz, Adam Zdunek, Witold Cecot // Computers & Mathematics with Applications [Dokument elektroniczny]. – 2021, Vol. 102, s. 113-136

Realizowane projekty naukowe i prace B+R:

Granty NCN

 1. Nieciągła aproksymacja Petrova-Galerkina do równań Naviera-Stokesa dla przepływów ściśliwych – Kier. W. Rachowicz, umowa 2017/25/B/ST6/02771 (2018-2022)
 2. Połączenie wieloskalowej metody elementów skończonych z nieciągłym podejściem Petrowa-Galerkina – kierownik W. Cecot, umowa 2017/25/B/ST8/02752 (2018-2023)

Skip to content