zespoły

Wieloaspektowe badania układów HVAC w budynkach

Lider:

  1. dr inż. Konrad Nering, Wydział Mechaniczny

Członkowie:

  1. dr inż. Krzysztof Nering, Wydział Inżynierii Lądowej
  2. dr inż. Stanisław Walczak, prof. PK, Wydział Mechaniczny
  3. dr inż. Bartosz Kopiczak, Wydział Mechaniczny

Grupa badawcza zajmuje się badaniami zjawisk przepływowych, akustycznych i wymiany ciepła w systemach HVAC. W ramach prowadzonych badań wykorzystuje różne techniki pomiarowe, w tym technikę PIV (Particle Image Velocimetry) oraz PTV (Particle Tracking Velocimetry), które pozwalają na precyzyjne pomiary pola prędkości przepływu powietrza. Dzięki temu możliwe jest zrozumienie i optymalizacja dystrybucji powietrza wewnątrz pomieszczeń, co przyczynia się do zapewnienia komfortu użytkowników oraz poprawy jakości powietrza wewnętrznego. 

Dodatkowo, grupa prowadzi badania w zakresie właściwości materiałów, głównie sprężystych, stosowanych w systemach HVAC. Celem tych badań jest minimalizacja drgań i hałasu generowanego przez urządzenia HVAC oraz zwiększenie ich efektywności energetycznej. Zastosowanie odpowiednich materiałów izolacyjnych ma kluczowe znaczenie dla wydajności wymienników ciepła w systemach HVAC, co przyczynia się do zwiększenia efektywności energetycznej i minimalizacji kosztów eksploatacji.

 

Grupa badawcza prowadzi również walidację modeli numerycznych stosowanych w układach wentylacji i wymiany ciepła, co pozwala na zwiększenie dokładności i niezawodności symulacji numerycznych w systemach HVAC. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia komfortu użytkowników i minimalizacji kosztów eksploatacji systemów HVAC, przyczyniając się do zwiększenia efektywności energetycznej i minimalizacji wpływu tych systemów na środowisko naturalne.

Publikacje:

  1. Krzysztof Nering, Konrad Nering, A low-stress method for determining static and dynamic material parameters for vibration isolation with the use of VMQ silicone, Materials 2023, 16(8), 2960; https://doi.org/10.3390/ma16082960

  2. Konrad Nering, Krzysztof Nering, Validation of Modified Algebraic Model during Transitional Flow in HVAC Duct, Energies 2021, 14(13), 3975; https://doi.org/10.3390/en14133975
Skip to content