zespoły

Jakość środowiska wewnętrznego (IAQ) i ochrona przed zanieczyszczeniem smogiem wnętrza budynków

Lider:

 1. dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK, Wydział Inżynierii Lądowej

Członkowie:

 1. prof. dr inż. arch. Sabina Kuc, Wydział Architektury
 2. dr hab. inż. arch. Teresa Kusionowicz, prof. PK, Wydział Architektury
 3. prof. dr hab. inż. Witold Żukowski, Wydział Inżynierii I Technologii Chemicznej
 4. dr inż. J. Müller, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 5. dr inż. Katarzyna Nowak, Wydział Inżynierii Lądowej
 6. dr inż. Anna Dudzińska, Wydział Inżynierii Lądowej
 7. mgr inż. Katarzyna Nowak-Dzieszko, Wydział Inżynierii Lądowej
 8. dr inż. arch. Ewelina Panasiuk, Wydział Architektury

Współczesnym budynkom stawia się wysokie wymagania nie tylko w zakresie ich wpływu na środowisko zewnętrzne (zużycie materiałów i energii, emisja gazów cieplarnianych itp.), ale także dotyczących szeroko rozumianej jakości środowiska wewnętrznego (IAQ). Jednym z parametrów jest komfort cieplny we wnętrzu budynków. Materiały zmienno-fazowe (PCM), wbudowane w przegrody budynku, pozwalają na istotną poprawę warunków cieplnych bez stosowania masywnych technologii i energochłonnych rozwiązań instalacyjnych.

Komfort cieplny jest badany i analizowany nie tylko w obiektach mieszkalnych czy biurowych, ale także we wnętrzach nietypowych, jak obiekty sportowe lub jurta mongolska, adaptowana do warunków polskich.

Innym z parametrów oceny jakości środowiska jest skład powietrza wewnętrznego. Oprócz dwutlenku węgla i zestawu toksycznych związków chemicznych wpływ na jakość powietrza ma stężenie różnych frakcji pyłów zawieszonych w powietrzu, określanych skrótem PM (particulate matter). Jednym ze źródeł  takich pyłów jest wnikanie do wnętrza pyłowych zanieczyszczeń z powietrzem zewnętrznym. Szczególne warunki topograficzne, klimatyczne i infrastrukturalne w Krakowie są przyczyną rekordowego zanieczyszczenia powietrza w mieście i jego otoczeniu. Bardzo istotne stają się więc odpowiedzi na cały szereg pytań związanych ze stężeniem pyłów zawieszonych w powietrzu, np.:

 • w jaki sposób i z jaką intensywnością pyły zawieszone w powietrzu zewnętrznym przedostają się do wnętrza budynków;
 • czy warunki w budynkach są faktycznie korzystniejsze niż w ich otoczeniu;
 • w jaki sposób powinna funkcjonować w czasie wysokiego zanieczyszczenia wentylacja;
 • jak rozwiązać sprzeczność między wymaganą wymianą powietrza a ochroną przed napływem zanieczyszczeń z zewnątrz itp.

Publikacje:

 1. Dudzińska, A.; Kisilewicz, T. Alternative Ways of Cooling a Passive School Building in Order to Maintain Thermal Comfort in Summer. Energies 2021, 14, 70. https://dx.doi.org/ 10.3390/en14010070.\
 2. Kisilewicz T., Nowak-Dzieszko K., Relationship between indoor and outdoor particulate matter (PM) concentration in the educational building, 8-th International Building Physics Conference IBPC 2021, Copenhagen, Denmark, 25-27 September 2021.
 3. Kisilewicz, T.; Nowak-Dzieszko, K.; Nowak, K.; Kuc, S.; Ostrowska, K.; Śliwiński, P. How to Adapt Mongolian Yurt to the Modern Requirements and European Climate—Airtightness versus CO2 Concentration? Energies 2021, 14, 8544. https://doi.org/10.3390/en14248544.
 4. Nowak, Katarzyna; Kisilewicz, Tomasz; Berardi, Umberto; Zastawna-Rumin, Anna, Thermal performance evaluation of a PCM-integrated gypsum plaster board, Materials Proceedings – 2023, Vol. 13, Iss. 1, 8 s., https://www.mdpi.com/2673-4605/13/1/39, 10th MATBUD’2023 Scientific-Technical Conference, Cracow, Poland, 19-21.04.2023. – doi: 10.3390/materproc2023013039. – ISSN 2673-4605.
 5. Dudzińska, Anna; Kisilewicz, Tomasz; Panasiuk, Ewelina: Impact of material solutions and a passive sports hall’s use on thermal comfort, ENERGIES, ISSN: 1996-1073, publikacja: listopad 2023.

Realizowane projekty naukowe i prace B+R: 

 1. Development of PCM encapsulated light weight aggregate concrete wall panels for thermal comfort in Buildings (Opracowanie paneli ściennych z lekkiego betonu zawierającego materiał fazowo-zmienny (PCM) dla zapewnienia komfortu cieplnego w budynkach), WYMIANA BILATERALNA NAUKOWCÓW pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Indii, umowa PPN/BIN/2019/1/00212, czas trwania 2021-2023.
 2. Udział w projekcie: Measuring Envelope products and systems contributing to next generation of healthy nearly Zero Energy Buildings — MEZeroE, Grant Agreement number: 953157 — MEZeroE — H2020-NMBP-TO-IND-2018-2020 / H2020-NMBP-TO-IND-2020.
Skip to content