zespoły

Wieloaspektowe badania historycznej tkanki miejskiej ośrodków Europy Środkowej i Wschodniej

Lider:

 1. Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, Wydział Architektury

Członkowie:

 1. dr hab. inż. Paweł Ocłoń, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 2. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, Wydział Inżynierii Lądowej
 3. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, Wydział Architektury
 4. Dr hab. inż. arch. Michał Krupa, Prof. PK, Wydział Architektury
 5. Mgr inż. arch. Justyna Olesiak, Doktorantka, Szkoła Doktorska Politechniki Krakowskiej

Tematyka badawcza realizowana przez zespół dotyczy diagnozy funkcjonalno–przestrzennej obszarów o wartości historycznej, w tym przede wszystkim obszarów strefy centralnej miast różnej wielkości. W tym zakresie prowadzone są badania w obszarze:  oceny założeń idei Miasta Ogrodu w odniesieniu do współczesnych tendencji w zakresie kształtowania wysokiej jakości obszarów mieszkaniowych na terenie Krakowa i Kijowa oraz wartości kulturowych obszarów miejskich zlokalizowanych w strefach śródmiejskich wybranych miast europejskich.

Publikacje:

 1. Kobylarczyk, M. Hryniewicz, M. Krupa, A. Mamedov, J. Marchwiński, Place of cultural heritage in the contemporary image of Jarosław / Miejsce dziedzictwa kulturowego we współczesnym obrazie Jarosławia, Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 2022, Nr 70, s. 64-70, 100 pkt. MEiN (WA, partnerzy z zagranicy);
 2. Ivashko, I. Buzin, I.G. Sandu, D. Kuśnierz-Krupa, J.Kobylarczyk, A. Dmytrenko, Ł. Bednarz, State-of-the-art technologies of imitation of mural painting from the Kyivan Rus and baroque periods in the reconstructed St. Michael Golden-Domed Cathedral in Kyiv, International Journal of Conservation Science, 2022, Vol. 13, Iss. 1, s. 147-162, 100 pkt. MEiN (WA, partnerzy z zagranicy).
 3. Kobylarczyk, D. Kuśnierz-Krupa, Y. Ivashko, D. Mykhailovskyi, V. Tovbych, A.Dmytrenko, Y. Kharaborska, A. V. Sandu, Problems of plants revitalization in the East of Ukraine after the war, „International Journal of Conservation Science”, 2023, Vol. 14, Iss. 2, s. 551-562, 140 pkt;J.
 4. Kobylarczyk, D. Kuśnierz-Krupa, Y. Ivashko, V. Tovbych, A. Hlushchenko, S. Belinskyi, A. Dmytrenko, Preparing for the post-war reconstruction of historical monuments in Ukraine: Considerations in regard of the ongoing Polish post-WWII experience and international law on the protection and conservation of historical monuments, „Muzeológia a kultúrne dedičstvo – Museology and cultural heritage”, 2023, Vol. 11, No. 1, s. 53- 71, 200 pkt.

Realizowane projekty naukowe i prace B+R:

 1. Projekt naukowy „Programu NAWA – Wspólne projekty badawcze między Polską, a Ukrainą” pn.  „Ocena wybranych historycznych osiedli mieszkaniowych (na terenie Krakowa i Kijowa) powstałych w oparciu o założenia Ebenezera Howarda „Miasta-ogrodu” pod kątem pod kątem spełnienia współczesnych wymagań „Eco-city”, realizacja: 2023-2024.
Skip to content