rada naukowa

prof. dr hab. inż.
Błażej Skoczeń (WM)

Prof. dr hab. inż. Błażej Skoczeń, Politechnika Krakowska (PK), od 1984. W latach 1995-2005 pracownik Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN, Szwajcaria (2000-2004 kierownik Sekcji). Od roku 2007 kierownik Centrum Projektowania Akceleratorów Cząstek Elementarnych w PK.

W latach 2009-2017 dyrektor Instytutu Mechaniki Stosowanej, a w latach 2013-2017 kierownik Zakładu Mechaniki Ciał Stałych. Od 2007 członek, a od 2016 wiceprzewodniczący Komitetu Mechaniki PAN. Od 2013 członek Komisji Nauk Technicznych PAU. Od 2013 członek Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych, a w latach 2016-2019 przewodniczący Komisji Nauk Ścisłych i Inżynierskich KEJN. Od 2016 ekspert zagraniczny w ewaluacji jednostek naukowych we Francji (HCÉRES). Od 2017 polski delegat do Rady Dyrektorów i Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Centrum Naukowego Mechaniki CISM, Włochy. Od 2019 członek Rady Kuratorów w Wydziale Nauk Technicznych PAN. W 2020 r. został członkiem korespondentem PAN oraz członkiem korespondentem PAU. Jest także członkiem rad naukowych NCBJ, IFJ PAN oraz IPPT PAN. Wypromował 7 doktorów nauk technicznych (promotor 3 kolejnych). Brał udział w projektach o zasięgu międzynarodowym, takich jak: LHC (CERN), FAIR (GSI), EUROnu (EU), czy TIARA (EU). Autor ponad 150 publikacji i opracowań naukowych (3 monografii: CERN, PK, Springer). Redaktor działu Encyklopedii Mechaniki Ośrodków Ciągłych, Springer. Członek komitetów redakcyjnych 2 czasopism z listy JCR. Organizował Polski Kongres Mechaniki, połączony z Międzynarodową Konferencją Metod Numerycznych w Mechanice, PCM-CMM-2019 w Krakowie.

Skip to content