ZAPROSZENIE – Warsztaty – Jak skutecznie przygotować i opublikować artykuł naukowy w czasopiśmie o wysokiej punktacji?

ZAPROSZENIE

Członek Rady Naukowej Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK,

 prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina,

zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów

 na warsztaty szkoleniowe, które poprowadzi  

profesor Mirosław Skibniewski z Uniwersytetu Maryland, USA

nt.

„Jak skutecznie przygotować i opublikować artykuł naukowy

w czasopiśmie o wysokiej punktacji?”

 

Warsztaty odbędą się w dniu 23 marca 2023 r. w godz. 13:30 –  15:00

na platformie MS TEAMS:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aCJ2CCWB-xTSqNq-qtZIBpNXqspf_PXMZ3Bnr8dWEMQ41%40thread.tacv2/1678780951335?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22df0e6966-51da-46c1-9397-b961e0907720%22%7d

Podczas warsztatów zostaną omówione m. in. następujące zagadnienia:

  • Jak wybrać najwłaściwsze (i najlepsze) pismo naukowe dla swojej publikacji?
  • Jak dobierać współautorów artykułu i ustalać ich kolejność?
  • Jakie są najważniejsze części składowe artykułu?
  • Na co zwrócić uwagę przy redagowaniu tekstu artykułu w języku angielskim?
  • Jak korzystać z usług tłumacza tekstu? Jakich tłumaczy unikać?
  • Co powinno się znaleźć w tekście artykułu i w dodatkowych materiałach wysyłanych do redakcji, żeby artykuł został pozytywnie oceniony przez recenzentów?
  • Jak powinna wyglądać korespondencja pomiędzy autorem artykułu i redaktorem pisma naukowego?
  • Jak można przyśpieszyć proces recenzji?

Profesor Mirosław Skibniewski z Wydziału Inżynierii Lądowej Uniwersytetu Maryland w USA jest autorem lub współautorem ponad 400 prac naukowych publikowanych w renomowanych czasopismach międzynarodowych dotyczących budownictwa, zarządzania projektami, informatyki i automatyki budowlanej.  Wypromował ponad 35 doktorów nauk.  Od 29 lat pełni funkcję redaktora naczelnego pisma Automation in Construction wydawanego przez koncern wydawniczy Elsevier.  Prof. Skibniewski jest także wieloletnim recenzentem, członkiem kolegiów redakcyjnych lub współredaktorem ponad 20-tu innych międzynarodowych czasopism naukowych, w tym współredaktorem naczelnym pisma Frontiers of Engineering Management wydawanego przez koncern wydawniczy Springer pod patronatem Chińskiej Akademii Inżynierskiej. 

Skip to content