zespoły

Inżynieria procesów w budownictwie zrównoważonym

Lider:

 1. dr inż. Grzegorz Śladowski, Wydział Inżynierii Lądowej

Członkowie:

 1. prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina – Wydział Inżynierii Lądowej
 2. dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak – Wydział Inżynierii Lądowej
 3. dr inż. Bartłomiej Szewczyk – Wydział Inżynierii Lądowej
 4. mgr inż. Bartłomiej Sroka – Wydział Inżynierii Lądowej
 5. prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń – Wydział inżynierii Środowiska i Energetyki
 6. dr hab. inż. Damian Muniak, prof. PK – Wydział inżynierii Środowiska i Energetyki
 7. dr inż. Marzena Ocłoń – Wydział inżynierii Środowiska i Energetyki
 8. dr inż. Piotr Cisek – Wydział inżynierii Środowiska i Energetyki
 9. dr inż. Cezary Toś – Wydział inżynierii Środowiska i Energetyki
 10. dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK – Wydział Architektury
 11. dr hab. inż. arch. Przemysław Markiewicz-Zahorski, prof. PK – Wydział Architektury
 12. dr inż. arch. Anna Porębska – Wydział Architektury
 13. dr inż. arch. Tomasz Jeleński – Wydział Architektury
 14. dr inż. arch. Krzysztof Barnaś, dr inż. arch. Olga Kania – Wydział Architektury
 15. dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel – Wydział Architektury

Działalność grupy skupiona jest na modelowaniu i  analizie procesów czyli ciągu skoordynowanych działań technicznych, technologicznych, organizacyjnych prawnych i finansowych występujących w cyklu życia obiektu budowlanego. Podstawą realizowanych przez grupę prac badawczych jest wdrażanie zasad  idei zrównoważonego rozwoju w budownictwie w aspekcie osiągania korzyści: z ochrony środowiska, społecznych, ekonomicznych oraz z zachowania szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego. Grupa w swoich działaniach wykorzystuje metody badawcze przede wszystkim z takich dyscyplin  jak: inżynieria systemów, matematyka i informatyka, automatyka, architektura i urbanistyka, ekonomia i finanse, socjologia oraz innych wybranych dyscyplin w ramach nauk inżynieryjno-technicznych, społecznych i przyrodniczych.

Publikacje:

 1. Śladowski, G., Szewczyk, B., Barnaś, K. Kania O., Barnaś J.,The Boyen Fortress: structural analysis of selecting complementary forms of use for a proposed adaptive reuse project, Heritage Science 2021, 9, 76, (IF-2.517), 140 pkt. MEiN (WIL, WA)
 2. Jeleński, T.; Dendys, M.; Radziszewska-Zielina, E.; Fedorczak-Cisak, M., Inclusion of Renewable Energy Sources in Municipal Environmental Policy—The Case Study of Kraków, Poland, Energies 2021, 14, 8573, (IF 2.707, IF-5 2.99), 140 pkt. MEiN (WA, WIL)
 3. Radziszewska-Zielina E., Adamkiewicz D., Szewczyk B., Kania O., Decision-Making Support In Housing Projects In Post-Industrial Areas, Sustainability 2022, (IF 3.251), 100 pkt. MEiN (WIL, WA)
 4. Barnaś K., Jeleński T., Nowak-Ocłoń M., Racoń-Leja K., Radziszewska-Zielina E., Szewczyk B., Śladowski G., Toś C., Varbanov P.S., Algorithm for the comprehensive thermal retrofit of housing stock aided by renewable energy supply: A sustainable case for Krakow, Energy 2022, Volume 263, Part D, 125774, ISSN 0360-5442, (IF 8.857), 200 pkt. MEiN (WA, WISiE, WIL)
 5. Radziszewska-Zielina, E.; Adamkiewicz, D.; Szewczyk, B.; Kania, O., Decision-Making Support for Housing Projects in Post-Industrial Areas, Sustainability 2022, 14, 3573, (IF 3.889), 100 pkt. MEiN (WIL, WA)
 6. Radziszewska-Zielina E., Racoń Leja K., Porębska A., Homiński B., Barnaś K., Śladowski G., Szewczyk B., Woźniak-Szpakiewicz E., Projekt i realizacja modułowego budynku wielorodzinnego w Mysłowicach, konkurs NCBiR „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo” – wyzwania, możliwości, ograniczenia, W: 54 Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Inżynieria Przedsięwzięć Budowlanych”, Warszawa, Ożarów, Polska, 11-13 października 2023 r. : materiały konferencyjne / opr. edyt. Çağatay Firat [et al.]. – Warszawa : POLCEN Sp. z o.o, 2023. – S. 19-21. – ISBN 978-83-66897-39-7 (WIL, WA)
 7. Kania E., Śladowski G., Radziszewska-Zielina E., Sroka B., Assessment of the effectiveness of communication between the participants of a construction project utilizing metanetwork theory: a case study , Archives of Civil Engineering [online]. – 2023, Vol. 69, Iss. 1, s. 307-327. – doi: 10.24425/ace.2023.144175. – ISSN 2300-3103, 140 pkt. MEiN

Realizowane projekty naukowe i prace B+R:

 1. Zrealizowany projekt na zlecenie Wydziału Gospodarki Komunalnej UM Krakowa: „Opracowanie modelu interdyscyplinarnego, systemowego podejścia do obniżenia emisji gazów cieplarnianych w sektorze budownictwa w obszarze Miasta Krakowa, z uwzględnieniem wyzwań masowej, głębokiej termomodernizacji budynków, wykorzystania energii odnawialnej, rozwoju błękitno-zielonej infrastruktury i głębokiej regeneracji społeczności lokalnych (koncepcja „zielonych sąsiedztw”).
  Skład zespołu projektowego: prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina (kierownik tematu), dr inż. Grzegorz Śladowski, dr inż. Bartłomiej Szewczyk – Wydział Inżynierii Lądowej , dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, dr arch. Tomasz Jeleński, dr inż. arch. Krzysztof Barnaś, Wydział Architektury, dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń, dr inż. Cezary Toś – Wydział inżynierii Środowiska i Energetyki )

 2. Zamówienie przedkomercyjne w ramach przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo –Strumień I Budownictwo Społeczne” w ramach Umowy Nr 84/20/PU/P79-01 zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a konsorcjum w składzie: DMD Modular Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Politechniką Krakowską im. Tadeusza Kościuszki i Lightoffo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kwota etapu projektu: 1 299 987 zł (dofinansowanie PK 266 787 zł). Projekt wygrał konkurs NCBiR Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo i projekt jest w 3 etapie. Łączna wartość całego projektu to 17 mln zł.
  Skład zespołu projektowego ze strony PK: dr hab. inż. arch. Kinga Racoń-Leja, prof. PK (kierownik projektu), dr inż. arch. Anna Porębska (zastępca kierownika), dr inż. arch. Bartłomiej Homiński, dr inż. arch. Bartosz Dendura, dr inż. arch. Filip Suchoń, dr inż. arch. Krzysztof Barnaś, dr inż. arch. Olga Kania – Wydział Architektury, prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń, dr hab. inż. Michał Zielina, prof. PK, dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń, dr inż. Izabela Godyń, dr inż. Krzysztof Muszyński, mgr inż. Grzegorz Ojczyk – Wydział inżynierii Środowiska i Energetyki , prof. dr hab. inż. Elżbieta Radziszewska-Zielina, dr inż. Grzegorz Śladowski, dr inż. Bartłomiej Szewczyk. – Wydział Inżynierii Lądowej.
Skip to content