rada naukowa

dr hab inż.
Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK (WIiTCh)

dr hab. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK w latach 2006 -2013 pracowała w międzynarodowym zespole na Münster University of Applied of Sciences w Niemczech gdzie prowadziła badania dla firmy Evonik Industries AG. W 2013 r. wróciła do Polski na PK w ramach programu Homing Plus finansowanego przez FNP.

W dorobku naukowym ma 51 publikacji, w tym 41 indeksowanych na liście JCR, 2 patenty zagraniczne, 1 patent RP oraz 9 zgłoszeń patentowych krajowych i 2 międzynarodowe. Sumaryczny IF publikacji wynosi ponad 120; liczba cytowań według bazy Scopus – 432, indeks Hirscha -12. Uczestniczyła w realizacji 12 projektów badawczych, gdzie  pięciokrotnie pełniła funkcję kierownika m.im w projekcie Lider (NCBiR) oraz Homing Plus (FNP). Jest profesorem wizytującym na University of Jinan w Chinach.  W 2005 r.  w ramach programu „Top 500 Innovators” (MNiSW) odbyła 2 miesięczny staż z zakresu komercjalizacji wyników badań na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, USA.  Jest laureatką m.in. stypendium naukowego dla wybitnych polskich doktorantów przebywających w Niemczech DAAD (2007r.),  stypendium FNP w ramach projektu Homing Plus (2013-2015 r.) oraz stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców  (2016 r.). Od 2021 r. jest prodziekanem ds. ewaluacji i współpracy naukowej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej.

Skip to content