zespoły

Zastosowania fotowoltaiki

Lider:

 1. dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK,

Członkowie:

 1. Prof. dr hab. inż. Jan Taler, WIŚiE
 2. Prof. dr hab. inż. Dawid Taler, WIŚiE
 3. Prof. dr hab. inż. Wiesław Zima, WIŚiE
 4. Prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń, WIŚiE
 5. dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK, WIEiK
 6. dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, WIEiK
 7. dr inż. Piotr Cisek, WIŚiE
 8. dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak , WIL

Grupa skupia się na zagadnieniach związanych zastosowaniem chłodzenia do paneli PV, możliwością zagospodarowania ciepła odpadowego I poprawą sprawności istniejących paneli PV.

Ponadto, wysiłki kierowane są sprzęgnięcia paneli PV z innymi źródłami zasilania w tym z pompami ciepła oraz aparaturą do produkcji wodoru.
Tematyka zastosowania paneli PV jest rozwijana poprzez realizację doktoratu wdrożeniowego Pana Yildirima, Mehmeta Ali „– Opracowanie nowego układu chłodzenia dla ogniw fotowoltaicznych z systemem nadążnym ze słońcem”

Publikacje:

 1. Yildirim M.A. , Cebula A., Sułowicz M., A Cooling Design for Photovoltaic Panels – Water-Based PV/T System, Energy (2022), IF 8.8, 200 pkt., (WISiE, WIEiK) –

 2. Ocłoń P., Cisek P., Kozak-Jagieła E., Taler J., Taler D., Skrzyniowska D., Fedorczak-Cisak M., Modeling and experimental validation and thermal performance assessment of a sun-tracked and cooled PVT system under low solar irradiation, Energy Conversion and Management (2020) , 222, art. no. 113289, IF 8.208, 200 pkt

 3. Wiesław Zima, Piotr Cisek, Artur Cebula Mathematical model of an innovative double U-tube sun-tracked PTC and its experimental verification, Energy 2021, Vol. 235, 13 s.

Skip to content