zespoły

Hydroenergetyka

Lider:

 1. dr hab. inż., Dariusz Borkowski, WIEiK

Członkowie:

 1. dr hab. inż., Tomasz Węgiel, WIEiK
 2. dr hab. inż., Sławomir Grądziel, WIŚiE
 3. dr hab. inż., Wiesław Zima, WIŚiE
 4. Dr hab. inż., Piotr Dzierwa, WIŚiE
 5. Dr hab. inż. Tomasz Sobota, WIŚiE
 6. Dr hab. inż. Grzegorz Filo, WM
 7. Dr inż. Anna Plichta, WIiT
 8. dr Maryam Zomorodi Moghaddam, WIiT
 9. Mgr inż., Dariusz Cholewa, WIEiK
 10. Mgr inż., Damian Liszka, doktorant (WIŚiE, WIEiK)

Badania grupy badawczej dotyczą układów generacji energii elektrycznej i zabudowy hydrotechnicznej (np. jazy powłokowe) małych elektrowni wodnych. W zakresie prac są również systemy hybrydowe tj. współpraca hydroenergetyki z fotowoltaiką, elektrowniami wiatrowymi i magazynami energii.

Dodatkowym zagadnieniem jest odzysk energii z procesów przemysłowych (redukcji ciśnienia wody) za pomocą turbozespołu i przetworzenie na użyteczną energię elektryczną. W aplikacjach tych wykorzystywane są układy pracujące przy zmiennej prędkości obrotowej bazujące na generatorze synchronicznym z magnesami trwałymi i przekształtniku energoelektronicznym. Badania dotyczą również systemów sterowania i optymalizacji pracy oraz algorytmów zarządzania energią.

Publikacje:

 1. Borkowski, D.; Cholewa, D.; Korzeń, A. Run-of-the-River Hydro-PV Battery Hybrid System as an Energy Supplier for Local Loads. Energies 2021, 14, 5160. https://doi.org/10.3390/en14165160.
 2. Radwan-Pragłowska, N.; Węgiel, T.; Borkowski, D. Application of the Harmonic Balance Method for Spatial Harmonic Interactions Analysis in Axial Flux PM Generators. Energies 2021, 14, 5570. https:// doi.org/10.3390/en14175570
 3. Liszka, D.; Krzemianowski, Z.; Węgiel, T.; Borkowski, D.; Polniak, A.; Wawrzykowski, K.; Cebula, A. Alternative Solutions for Small Hydropower Plants. Energies 2022, 15, 1275. https://doi.org/10.3390/en15041275

Realizowane projekty naukowe i prace B+R:

 1. 2021/2022 – Opracowanie uniwersalnego segmentowego generatora elektrycznego dla małych elektrowni wodnych, projekt nr : POIR.02.03.02-16-0006/20 dla podmiotu KISIELEWSKI Sp. z o.o., z siedzibą w Ligocie Wołczyńskiej 70, 46-250 Wołczyn, w ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (IntechPK)
 2. 2022 – Autonomiczno-kompozytowy system ruchomych zamknięć jazowych, projekt B+R wraz z wdrożeniem dla podmiotu AQUA-Tech Sp. z o.o. Lipcowa 64 32-540 Trzebinia (IntechPK)
Skip to content