rada naukowa

dr hab. inż.
Tomasz Węgiel, prof. PK (WIEiK)

Wykształcenie
1987 – mgr inż. elektryk – Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie, Wydział – Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki

1997- dr nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika – Wydział Elektryczny Politechniki Gliwickiej

2015- dr hab. nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika -Wydział Elektryczny Politechniki Poznańskiej

Przebieg pracy zawodowej

 • 1987 – 1990 Akademia Rolnicza w Krakowie (Asystent)
 • 1988 – 1989 Praktyka na stanowisku informatyka w Wojskowym Ośrodku Badawczym
 • 1991-(…)  Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (1991-1998 Asystent, 1998-2015 Adiunkt, od 2015-2018 adiunkt z habilitacją, od  2019 profesor nadzwyczajny)
 • 2008-2012 „Creative Engineering” CEDI sp. z o.o. – Krzeszowice – Scientific Adviser

Doświadczenie zawodowe

 • Dorobek publikacyjny to około 100 artykułów zamieszczonych w czasopismach naukowych i w materiałach renomowanych konferencji naukowych. Autor jednej monografii naukowej oraz współautor jednego podręcznika akademickiego. Baza WoS wykazuje indeks h równy 5 natomiast wg bazy Scopus indeks h wynosi 6.
 • Dyrektor Instytutu Elektromechanicznych Przemian Energii i Kierownikiem Katedry Diagnostyki Maszyn Elektrycznych (Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej) od 2017 r. .
 • Udział w ministerialnych projektach badawczych i badawczo rozwojowych: 8 (7 razy – główny wykonawca; 1- raz kierownik projektu)
 • Doświadczenie przemysłowe: 2008-2012      Konsultant naukowy (Scientific Adviser) w Creative Engineering Design and Innovation CEDI sp. z o.o. będącej polskim oddziałem norweskiej firmy TURBINOVA AS zajmującej się małymi elektrowniami wodnymi. W ramach tej działalności prowadził konsultacje dotyczące projektowania innowacyjnych rozwiązań generatorów wzbudzanych magnesami trwałymi zintegrowanych z turbina wodną. Zdobyte doświadczenia zaowocowały w latach 2011/2012 powstaniem i uruchomieniem innowacyjnej w skali europejskiej elektrowni wodnej AKWA w Białej Nyskiej, wyposażonej w dwa  zintegrowane hydrozespoły o łącznej mocy 150kW, pracujące przy zmiennej prędkości obrotowej.
 • Udział w zespołach eksperckich:  od 2005r. -Członek Państwowej Komisji Urzędu Regulacji Energetyki ds. świadectw kwalifikacyjnych w zakresie Energetyki (od 2011r do chwili obecnej Z-ca Przewodniczącego Komisji).
 • Członek Rady Naukowej w latach 2008-2009 – OBR Mechanizacji Pakowania „EMPAK”
 • Wykonywca ekspertyz i  innych opracowań na zamówienie: 12
 • Rzeczoznawca Stowarzyszenia Elektryków Polskich od 2009r.
Skip to content