rada naukowa

prof. dr hab. inż.
Jan Taler (WISiE)

Prof. dr hab. inż. Jan Taler, członek korespondent PAN, ma 46-letni staż pracy w Politechnice Krakowskiej. Od 1993 roku do chwili obecnej sprawuje funkcje dyrektora Instytutu lub kierownika katedry. Wypromował 16 doktorów.

Z jego szkoły naukowej wyszło 4 profesorów tytularnych oraz kilkunastu doktorów habilitowanych. Opiniował ponad 100 wniosków o tytuł profesora. Był promotorem kilkuset prac dyplomowych, magisterskich i inżynierskich. Jest założycielem kierunków kształcenia Energetyka oraz Inżynieria bezpieczeństwa. Jest autorem lub współautorem 430 publikacji naukowych, z których ponad 100 opublikowanych zostało w czasopismach z bazy JCR (lista A MNiSW). Jest autorem lub współautorem 12 książek oraz 20 rozdziałów, głównie w książkach zagranicznych. Był członkiem KBN i NCBR. Obecnie jest członkiem CK i RDN. Był członkiem dwóch Rad Naukowych Instytutów (IMP PAN Gdańsk, Instytut Metalurgii Żelaza Gliwice). Kierował kilkudziesięcioma projektami badawczymi finansowanymi ze środków budżetowych i jednostek przemysłowych. Jego indeks Hirscha wynosi 21 według bazy Scopus, a liczba cytowań jego prac 1875 (wg Research Gate).

Skip to content