zespoły

Modelowanie matematyczne zakładów termicznego przetwarzania

Lider:

  1. dr hab. inż. Marcin Trojan, prof. PK, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Członkowie:

  1. dr hab. inż. Piotr Dzierwa, prof. PK, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  2. dr inż. Dorota Skrzyniowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
  3. dr inż. Arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel, Wydział Architektury
  4. dr inż. Arch. Olga Kania, Wydział Architektury
  5. mgr inż. Katarzyna Kocewiak, Wydział Mechaniczny
  6. dr hab. inż. Ryszard Wójtowicz, prof. PK

Dotychczasowe prace Zespołu ukierunkowane były na ocenę potencjału produkcyjnego ekospalarni oraz zbadanie potencjalnego wpływu, jaki może wywierać funkcjonowanie zakładu termicznego przekształcania odpadów na otoczenie.

W tym celu przeprowadzone zostały analizy w trzech grupach problemowych: urbanistyka, obliczenia bilansowe i cieplne zakładu oraz modelowanie numeryczne rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

Publikacje:

  1. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel, Olga Kania, Katarzyna Kocewiak, Ryszard Wójtowicz, Piotr Dzierwa, Marcin Trojan, Thermal-flow calculations for a thermal waste treatment plant and CFD modelling of the spread of gases in the context of urban structures, Energy 2023, Vol. 263,
Skip to content