zespoły

Dynamiczne przewietrzanie i redukcja smogu obszarów zurbanizowanych

Lider:

 1. prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga, Wydział Inżynierii Lądowej

Członkowie:

 1. dr inż. arch. Łukasz Flaga, Wydział Inżynierii Lądowej
 2. dr inż. Renata Kłaput, Wydział Inżynierii Lądowej
 3. mgr inż. Piotr Krajewski, Wydział Inżynierii Lądowej
 4. mgr inż. Aleksander Pistol, Wydział Inżynierii Lądowej
 5. dr inż. Agnieszka Flaga-Maryańczyk, prof. PK, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 6. dr inż. Anna Zapała, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
 7. dr inż. Marcin Augustyn, Wydział Mechaniczny
 8. mgr inż. Piotr Matys, Ideaton
 9. mgr inż. Janusz Magiera, Maspex Wydział Mechaniczny sp. z o.o sp. k.
 10. mgr inż. Michał Rzadkosz, ELMECH Engineering and Consulting Michał Rzadkosz

Badania komfortu wibracyjnego użytkowników budynków wysokościowych.

Badania eksperymentalne wpływów środowiskowych (wiatru, opadu deszczu i śniegu oraz oblodzenia budowli i konstrukcji).

Badania efektywności siłowni wiatrowych.

Badania modelowe dynamicznego przewietrzania obszarów zurbanizowanych.

Badania warunków aerosanitarnych i identyfikacja rzeczywistych kanałów przewietrzania

miast przy pomocy siatki masztów meteorologicznych.

Badania komfortu wiatrowego przechodniów Projekt, budowa i podstawowe wyposażenie hali namiotowej Laboratorium Dynamicznej.

Redukcji Smogu Krakowskiego Politechniki Krakowskiej.

Kontynuowanie badań siłowni wiatrowych – rozwiązań patentowych, które zostały opracowane w LIW PK.

Publikacje:

 1. Agnieszka Kocoń, Andrzej Flaga Critical velocity measurements of freight railway vehicles roll-over in wind tunnel tests as the method to assess their safety at strong cross winds, Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 211, 2021.

 2. Andrzej Flaga, Renata Kłaput, Łukasz Flaga, Piotr Krajewski Wind tunnel model tests of wind action on the chimney with grid-type curtain structure, Archives of Civil Engineering 67(3), 2021.

 3. Fabio Rizzo, Aleksander Pistol, Alberto Viskovic, Marco Petrangeli Air wave induced by trucks passage in slender motorway Shock and Vibration, 2022.

 4. Andrzej Flaga, Renata Kłaput, Łukasz Flaga: Dynamic similarity criteria in fluid-solid interaction at different fluid-solid relative motions: part I – fundamentals, Archives of Civil and Mechanical Engineering 23(1), 2023.

 5. Fabio Rizzo, Ayan Sadhu, Ali Abasi, Aleksander Pistol, Łukasz Flaga, Ilaria Venanzi, Filippo Ubertini Construction and dynamic identification of aeroelastic test models for flexible roofs Archives of Civil and Mechanical Engineering 23(16), 2023.

 6. Fabio Rizzo, Chiara Bedon, Sulyman Mansour, Aleksander Pistol, Maria Francesca Sabbà, Łukasz Flaga, Renata Klaput, Dora Foti: Dynamics of a flexible roof test model under ambient vibrations measurements, Applied Sciences, 2023, 13, 4135

 7. Agnieszka Flaga-Maryańczyk, Katarzyna Baran-Gurgul The impact of local anti-smog resolution in Cracow (Poland) on the concentrations of PM10 and BaP based on the results of measurements of the state environmental monitoring Energies 15(1) 2022

Udział w konferencjach międzynarodowych:

 1. XVII Conference of the Italian Association for Wind Engineering In-Vento 2022, Milan, Italy, 4-7 wrzesień 2022:
  • Aleksander Pistol, Łukasz Flaga, Renata Kłaput, Michał Polak, Agnieszka Kocoń, Fabio Rizzo, Andrzej Flaga The new Laboratory of Environmental Aerodynamics of Cracow University of Technology

 2. 8th European-African Conference on Wind Engineering, Bucharest, Romania, 2022:
  • Kocoń A., Kłaput R., Pistol A., Flaga A.: Impact of new tall development on local pedestrian wind comfort conditions
  • Rizzo F., Pistol A., Flaga Ł. Kłaput R., Polak M., Flaga A.: Wind-induced displacements on hyperbolic paraboloid cable net.
  • Pistol A., Flaga Ł., Kłaput R., Rizzo F., Flaga A.: Wind-induced vibrational comfort assessment for complex-shaped tall building.
  • Kłaput R., Flaga A., Pistol A., Kocoń A., Rizzo F., Flaga Ł.: Wind pressure distribution on hyperbolic-paraboloid shaped roof of an art gallery.
  • Flaga Ł., Pistol A., Kłaput R., Flaga A.: Wind load analysis for tall building in different development scenarios.
  • Rizzo F., Caracoglia L., Pistol A., Flaga Ł., Kłaput R., Polak M., Flaga A.: Artificial Neural Networks to predict wind-induced displacements of cable net roofs.
  • Flaga Ł., Pistol A., Kłaput R., Polak M., Kocoń A., Rizzo F., Flaga A.: The new Laboratory of Environmental Aerodynamics of Cracow University of Technology.

Realizowane projekty naukowe i prace B+R:

 1. Flaga A., Kłaput R.: Wytyczne projektowania aerodynamicznego dwóch masztów odgromowych firmy AN-KOM, Zleceniodawca: AN-KOM systemy odgromowe, Inwałd, 2021.
 2. Flaga A., Kłaput R., Pistol A., Flaga Ł., Kiesiewicz B., Pilch M., Augustyn A. Wykonanie badań modelowych w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej i analiz studialnych dotyczących oddziaływania wiatru na hangar zlokalizowany w strefie lotniska w Rzeszowie Zleceniodawca: WSP Polska Sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa, 2021, L-14/321/2020/P.
 3. Flaga A., Kłaput R., Pistol A., Flaga Ł., Kocoń A., Kiesiewicz B., Pilch M., Augustyn A. Wykonanie analiz oraz badań modelowych w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej dotyczących oddziaływania wiatru dla inwestycji Olszynki Park w Rzeszowie, 2021, Zleceniodawca: APK Developer Sp. z o.o., ul. Henryka Jakuba Kreczmera 4, 35-065 Rzeszów, L-14/47/2021/P.
 4. Flaga A., Kłaput R., Pistol A., Flaga Ł., Kocoń A., Kiesiewicz B., Pilch M., Augustyn A.: Wind tunnel model tests and study of wind action/load on high-rise building at Essex Street, Birmingham, UK Wind-induced vibrational comfort of the occupants of the building – Wind Study III” Zleceniodawca: Design2e, Grosvenor House, Bennetts Hill, Birmingham B2 5RS, L-14/138/2021/P
 5. Flaga A., Kłaput R., Pistol A., Kocoń A., Flaga Ł., Kiesiewicz B., Pilch M., Augustyn A.: Wykonanie badań modelowych w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej, Politechniki Krakowskiej dotyczących oddziaływania wiatru na budynki Letnica JKL, Zleceniodawca: BJK Architekci Sp. z o.o., ul. Bolesława Prusa 18, 81-431 Gdynia, L-14/157/2021/P.
 6. Flaga A., Kłaput R., Flaga Ł., Pistol A., Kocoń A., Rizzo F., Augustyn A.: Wind tunnel model tests and the experimental assessment of the shielding factor for groups of blades for 2d case studies, Zleceniodawca: Siemens Gamesa Renewable Energy A/S, Borupvej 16, 7330 BRANDE, DENMARK, L-14/294/2021/P.
 7. Flaga A., Kłaput R., Pistol A., Flaga Ł., Kocoń A., Rizzo F., Kiesiewicz B.: Wykonanie analiz oraz badań modelowych w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej dotyczących oddziaływania wiatru dla budynku Skyliner II przy ul. Prostej w Warszawie, Zleceniodawca: APA Wojciechowski Sp. z o.o., ul. Kamionkowska 32, 03-805 Warszawa, L-14/351/2021/P.
 8. Flaga A., Kłaput R., Flaga Ł., Szeląg A., Polak M., Krajewski P.: Wykonanie badań modelowych w Laboratorium Inżynierii Wiatrowej Politechniki Krakowskiej i analiz studialnych dotyczących generatora wirów/turbulizatora dla profili lotniczych, Zleceniodawca: WindTAK Sp. z o.o., ul. Walerego Wróblewskiego 38A, 93-578 Łódź, L-14/31/2022/P.
 9. Flaga A., Kłaput R., Kocoń A., Rizzo F., Flaga Ł., Pistol A., Polak M. Wykonanie badań modelowych w tunelu aerodynamicznym LIW PK dla zespołu budynków przy ul. Siennej/Towarowej w Warszawie, Zleceniodawca: PIG Architekci sp. z o. o. ul. Stępińska 22/30 lok. 506A, 00-739 Warszawa, 2022, Nr umowy L-14/121/2022/P.
 10. Flaga A., Kłaput R., Polak M., Flaga Ł.: Opinia ekspercka zawalenia się dźwigu budowlanego przy ul. Domagały w Krakowie, Zleceniodawca: PARTNER S.A, ul. Partyzantów 49, 43-300 Bielsko-Biała, 2022, L-14/154/2022/P.
 11. Flaga A., Kłaput R., Krajewski P., Kocoń A., Pistol A., Rizzo F.: Wykonanie badań modelowych w tunelu aerodynamicznym LIW PK dla okna do dachów płaskich DXC P2, Zleceniodawca: FAKRO PP sp. z o. o., ul. Węgierska 144 a, 33-300 Nowy Sącz, 2022, L-14/243/2022/P.
 12. Flaga A., Kłaput R., Kocoń A., Pistol A.: Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym komfortu wiatrowego przechodniów i rozkładu ciśnień wiatru na powierzchni budynku w celu walidacji symulacji numerycznych, Zleceniodawca: AeroEffect Sp. z o.o., al. Powstania Warszawskiego 15, 31-539 Kraków, 2022, L-14/381/2021/P.
 13. Flaga A., Flaga Ł., Pistol A., Kłaput R., Kocoń A., Krajewski P., Polak M.: Innowacyjna koncepcja tłumienia drgań przewodów skojarzonych ze światłowodami w napowietrznych liniach elektroenergetycznych zlokalizowanych w obszarach o trudnych uwarunkowaniach atmosferycznych, Zleceniodawca: ELMECH Engineering and Consulting Michał Rzadkosz, ul. Zagumnie 7, 32-440 Sułkowice, 2022, L-14/217/2021/P.
 14. Flaga A., Kłaput R., Kocoń A., Pistol A., Flaga Ł., Szeląg A., Krajewski P., Ostrowski W.: Badania modelowe dotyczące działania wiatru na budynek Spark A w Warszawie, Zleceniodawca: Skanska S.A., Budownictwo Ogólne, Obszar Warszawa – Komercyjny, Aleja „Solidarności” 173, 00-877 Warszawa, 2022, L-14/281/2022/P.
 15. Flaga A., Kłaput R., Kocoń A., Pistol A.: Instrukcja użytkowania tarasów dla budynku Skyliner II przy ul. Prostej w Warszawie. Zleceniodawca: APA Wojciechowski Sp. z o.o., ul. Kamionkowska 32, 03-805 Warszawa, L-14/351/2021/P.
 16. Flaga A., Kłaput. Kocoń A., Pistol A., Flaga Ł., Krajewski P., Polak M., Ostrowski W.: Wykonanie badań modelowych w tunelu aerodynamicznym LIW PK dla budynku Roma Tower przy ul. Emilii Plater/Nowogrodzkiej w Warszawie. Zleceniodawca: WSP Polska Sp. z o.o., Rondo Ignacego Daszyńskiego nr 2B, 00-838 Warszawa, L-14/353/2022/P.
Skip to content