zespoły

Magazynowanie i przesył energii cieplnej i elektrycznej

Lider:

 1. dr inż. Piotr Cisek, WIŚiE

Członkowie:

 1. dr hab. inż. Paweł Ocłoń, WIŚiE
 2. dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień- Woźniak, prof. PK, WA
 3. dr hab. inż. Maciej Sułowicz, prof. PK, WIEiK
 4. dr hab. inż. Tomasz Węgiel, prof. PK, WIEiK
 5. dr hab. inż. Artur Cebula, prof. PK, WIŚiE
 6. dr inż. Janusz Pobędza, WM
 7. dr inż. Paweł Walczak, WM
 8. dr inż. Marzena Nowak-Ocłoń, WIŚiE
 9. dr inż. Monika Rerak, WIŚiE
 10. dr inż. Natalia Julia Radwan-Pragłowska, WIiTCh
 11. dr inż. Bartosz Rozegnał, WIEiK
 12. dr inż. Paweł Albrechtowicz, WIEiK
 13. mgr inż. Dominik Mamcarz, WIEiK

Interdyscyplinarna grupa badawcza Magazynowanie i przesył energii cieplnej i elektrycznej w swej działalności skupia się na zagadnieniach związanych z budową systemów magazynowania energii elektrycznej i cieplnej oraz przesyłu tej energii, z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej oraz sieci ciepłowniczych.

Tematyka magazynowania energii rozwijana jest poprzez symulacje numeryczne oraz badania eksperymentalne w ramach:

  • realizowanego projektu RESHeat, finansowanego z UE, program Horyzont 2020. Projekt RESHeat związany jest z opracowaniem systemu trigeneracji energii – ciepła, chłodu i energii elektrycznej – do zastosowania w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej. System ten ma w min. 70% pokryć z OZE zapotrzebowanie na energię dla budynku.
  • wykorzystania systemu magazynowania energii w układzie gaz – ciecz (ang. Gas-Liquid Compressed Air Energy Storage System – GLES). Ideą projektu jest wykorzystanie systemu magazynowania energii elektrycznej w sprężonym powietrzu dla systemów o niskim zapotrzebowaniu na energię, gdzie konieczne jest uzyskanie ich samowystarczalności.

W ramach prac związanych z zagadnieniami przesyłu energii, grupa badawcza realizuje badania z zakresu określenia wielkości i minimalizacji strat energii przy przesyle energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym, oraz przesyle energii cieplnej z wykorzystaniem sieci ciepłowniczych.

W ramach realizowanych prac powstał szereg publikacji naukowych w ramach wymienionych zagadnień, oraz złożono dwa wnioski projektowe w ramach konkursu NCN: SONATA.

Publikacje:

 1. Mehmet Ali Yildirim, Filip Bartyzel, Andrea Vallati, Magdalena Kozień- Woźniak, Paweł Ocłoń P, Efficient energy storage in residential buildings integrated with RESHeat system, Applied Energy (2023), 335, art. no. 120752, IF 11.6, 200 pkt.
 2. Dariusz Jakubek, Pawł Ocłoń , Marzena Nowak-Ocłoń, Maciej Sułowicz, Petar Sabev Varbanov, Jiri Jaromir Klemeš, Mathematical modelling and model validation of the heat losses in district heating networks, Energy (2023), 267, art. no. 126460, IF 8.8, 200 pkt.
 3. Paweł Albrechtowicz, Piotr Cisek, An impact of the line resistance on the power flow calculations with installed phase-shifting transformer in different voltage levels power systems, Electric Power Systems Research (2022), Vol. 209, 10 s. doi: 10.1016/j.epsr.2022.107970
 4. Paweł Albrechtowicz, Bartosz Rozegnał, Piotr Cisek, Comparison of phase‐shifting transformers properties, Energies (2022), Vol. 15, Iss. 17, 15 s., doi: 10.3390/en15176224
 5. Bartyzel F., Węgiel T., Kozień-Woźniak M., Czamara M., Numerical simulation of operating parameters of the ground source heat pump, Energies (2022), Vol. 15, Iss. 1 IF 2.707, 140 pkt.,
 6. Bartosz Rozegnał, Paweł Albrechtowicz, Piotr Cisek, A novel low voltage selective circuit breaker with additional current path, Energies (2021), Vol. 14, Iss. 23, 14 s. doi: 10.3390/en14238179
 7. Ocłoń P., Rerak M., Rao R.V., Cisek P., Vallati A., Jakubek D., Rozegnał B., Multiobjective optimization of underground power cable systems, Energy (2021), 215, art. no. 119089, IF 6.082, 200 pkt.
 8. Rozegnał B., Albrechtowicz P., Mamcarz D., Radwan-Pragłowska N., Cebula A., The Short-Circuit Protections in Hybrid Systems with Low-Power Synchronous Generators, Energies (2021), 14, 160. https://doi.org/10.3390/en14010160, IF 2.707, 140 pkt.
 9. Ocłoń P., Pobędza J., Walczak P., Cisek P., Vallati A., Experimental Validation of a Heat Transfer Model in Underground Power Cable Systems, Energies (2020), 13, 1747. 

Realizowane projekty naukowe i prace B+R:

 1. Realizacja części zadań w ramach projektu RESHeat Renewable Energy System for Residential Building Heating and Electricity Production, Horyzont 2020, umowa grantowa nr 956255. Okres realizacji 12.2020-11.2024.
 2. Opracowanie i złożenie wniosku w ramach SONATA NCN – Innowacyjny system magazynowania energii w sprężonym układzie gaz-ciecz (G.L.E.S.), kierownik projektu: dr inż. Piotr Cisek, rok 2021 (nie otrzymał finansowania).
 3. Opracowanie i złożenie wniosku w ramach SONATA NCN – Badanie obciążalności prądowych zespołów kablowych w różnych wariantach ułożeń warstwowych, kierownik projektu: dr inż. Bartosz Rozegnał, rok 2021 (nie otrzymał finansowania)
Skip to content