zespoły

Energia i ekologia w architekturze współczesnej oraz obiektach zabytkowych

Lider:

 1. dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK – WIL, MLBE

Członkowie:

 1. dr inż. Mirosław Dechnik – WIL, MLBE
 2. mgr inż. arch. Michał Ciuła – WIL, MLBE
 3. mgr inż. Aleksandra Chowaniec – WIL, MLBE
 4. dr hab. inż. Janusz Gołdasz, prof. PK– WIEiK
 5. mgr inż. Iwona Gołdasz – WIEiK
 6. dr hab. inż. arch. Michał Krupa, prof. PK – WA
 7. prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk – WA
 8. prof. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa – WA

Grupa zajmuje się badaniami naukowymi oraz pracami badawczo-rozwojowymi w obszarze szeroko rozumianego budownictwa energooszczędnego. Prowadzone działania dotyczą przede wszystkim poprawy efektywności energetycznej budynków, w tym budynków historycznych, poprzez rozwój technologii energooszczędnych, w szczególności w zakresie rozwiązań: architektonicznych, materiałowych, konstrukcyjnych, instalacyjnych, automatycznego sterowania, a także zarządzania energią. 

Jednocześnie, szczególna uwaga przykładana jest do zagadnień związanych z komfortem użytkowania budynków oraz ich interakcji z człowiekiem. Grupę tworzą specjaliści reprezentujący różne dziedziny nauki m.in. architekturę, fizykę budowli, inżynierię sanitarną, elektryczną oraz automatykę. Łączą oni swoją ekspercką wiedzę i doświadczenie w ramach wspólnych, multidyscyplinarnych badań. Z uwagi na charakter prowadzonych prac, grupa współpracuje także z zewnętrznymi partnerami, m.in. z psychologami. Zaplecze badawcze stanowi unikatowym budynek w skali naturalnej – Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Celem grupy jest rozwój bardziej efektywnych, zrównoważonych oraz przyjaznych dla użytkowników budynków.

Publikacje:

 1. Experiment in experiencing the city / Justyna Kobylarczyk, Oleksandr Ivashko, Dominika Kuśnierz-Krupa, Marcin Furtak, Alirza Mamedov // W: Defining the architectural space – avant-garde architecture. Vol. 1 / sci. ed. Tomasz Kozłowski. – Wrocław : Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2022. – S. 65-73; (WA, WIL, partnerzy z zagranicy)
 2. Energy retrofit optimization for social building in temperate climate zone / A. Vallati, C.V. Fiorini, S. Grignaffini, P. Ocłoń, M. Di Matteo, J. Kobylarczyk // Energy and Buildings – 2023, Vol. 282, 19 s. doi: 10.1016/j.enbuild.2023.112771; (WA, WIŚiE, partnerzy z zagranicy)

Realizowane projekty naukowe i prace B+R:

 1. Wpływ parametrów mikroklimatu wnętrz na komfort i sprawność psychofizyczną ludzi – realizujemy badania wstępne, aktywnie aplikujemy o finansowanie zewnętrzne z NCN (wniosek osiągnął II etap oceny); (WIL, WIEiK, CPiP, partnerzy z zagranicy).
 2. Bezstresowe biuro – przygotowujemy wniosek o finansowanie badań w ramach międzynarodowego konsorcjum w konkursie Horizon Europe. Poszukujemy zainteresowanych współpracą partnerów; (WIL, WIEiK, partnerzy z zagranicy).
 3. Interoperable solutions for positive energy districts (PEDs), including a better integration of local renewables and local excess heat sources – przygotowujemy wniosek o finansowanie badań w ramach międzynarodowego konsorcjum w konkursie Horizon Europe; (WIL, WIEiK, partnerzy z zagranicy).
 4. Prace B+R dla przemysłu (Comex Group) dotyczące rozwoju technologii sortowania materiałów; (WIL, WIEiK), 2022-2023.
 5. Flexible Hybrid Interoperable Units of Storage (FlexDOM) – wniosek złożony w ramach międzynarodowego konsorcjum w konkursie Horizon Europe; wniosek otrzymał wysoką ocenę, czekamy na decyzję dotyczącą finansowania; (WIL, WIEiK, partnerzy z zagranicy), 2022.
 6. Digital and AI solutions for easy integration and testing of advanced technologies for smart buildings and small-scale grids (DIGITALIS) – wniosek złożony w ramach międzynarodowego konsorcjum w konkursie Smart Energy Systems ERA-Net: Joint Call 2020 (MICall20) on digital transformation for green energy transition; (WIL, WIEiK, partnerzy z zagranicy), 2021.
Skip to content