zespoły

Współczesne proekologiczne obiekty inżynierii miasta

Lider:

 1. Dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel, Wydział Architektury

Członkowie:

 1. Dr hab. Piotr Dzierwa, prof. PK, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 2. Dr hab. Marcin Trojan, prof. PK, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 3. Dr hab. inż. Ryszard Wójtowicz, prof. PK, Wydział Mechaniczny
 4. Dr inż. arch. Olga Kania, Wydział Architektury
 5. Mgr inż. Katarzyna Kocewiak, Wydział Mechaniczny

Główne zainteresowania grupy badawczej koncentrują się wokół tematyki współczesnych proekologicznych obiektów miejskiej inżynierii. Główny temat badawczy dotyczy znaczenia i funkcji jaką w środowisku zbudowanym pełnią proekologiczne zakłady termicznego przekształcania odpadów, będące z jednej strony obiektami wzbudzającymi społeczne kontrowersje, z drugiej jednak –  elementami niezbędnymi we właściwym funkcjonowaniu miejskich organizmów na obecnym etapie rozwoju gospodarki odpadowej. Podstawowym aspektem realizowanych badań są kwestie przestrzenne i wieloaspektowy wpływ obiektów proekologicznych na otaczające je struktury.

Realizowane obecnie zadania badawcze dotyczą kilku grup tematycznych, w tym:

 • przemian struktury urbanistycznej w otoczeniu obiektów proekologicznych;
 • modelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w otoczeniu zakładów termicznego przekształcania odpadów przy wykorzystaniu metod CFD;
 • aspektów społecznych lokalizowania obiektów proekologicznych o kontrowersyjnych funkcjach;
 • rozwiązań technicznych i technologicznych w obiektach proekologicznych.

Publikacje:

 1. Wójtowicz R.; Wolak P.; Wójtowicz-Wróbel A., Numerical and experimental analysis of flow pattern, pressure drop and collection efficiency in a cyclone with a square inlet and different dimensions of a vortex Finder, Energies 2021, Vol. 14, Iss. 1, ISSN 1996-1073, (IF 3.252), 140 pkt. MEiN, (WM, WA)
 2. Wójtowicz-Wróbel A.; Kania O.; Kocewiak K.; Wójtowicz R.; Dzierwa P.; Trojan M., Thermal-flow calculations for a thermal waste treatment plant and CFD modelling of the spread of gases in the context of urban structures, Energy 2023, vol. 263, Pt. D, 125952, ISSN 0360-5442, (IF 8.857), 200 pkt. MEiN (WA, WISiE, WM) – wspólnie z grupą badawczą “Modelowanie matematyczne zakładów termicznego przetwarzania odpadów “ pod kierunkiem dr hab. Marcina Trojana, prof. PK
Skip to content