zespoły

Biomateriały

Lider:

  1. dr hab. inż. Maria Kurańska, prof. PK, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej

Członkowie:

  1. dr hab. inż. Aleksander Prociak, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
  2. Dr hab. inż. Stanisław Kuciel, prof. PK, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  3. Dr inż. Sławomir Michałowski, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
  4. Dr inż. Elżbieta Malewska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
  5. Dr inż. Patrycja Bazan, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  6. Mgr inż. Karina Rusin-Żurek, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
  7. Mgr inż. Szymon Gądek, Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki

Badania zespołu przede wszystkim dotyczą modyfikacji materiałów polimerowych surowcami ze źródeł odnawialnych. Do modyfikacji materiałów polimerowych stosowane są także surowce odpadowe, co jest zgodne z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym. W ramach prowadzonych prac badawczych syntezowane są komponenty m.in. z olejów roślinnych jak również olejów posmażalniczych przeznaczone do wytwarzania materiałów poliuretanowych mogących znaleźć zastosowanie w wiodących branżach polskiej gospodarki m.in. w budownictwie lub meblarstwie.

Innym obszarem badawczym grupy są biokompozyty, których matrycę mogą stanowić zarówno tworzywa termoplastyczne (np. polietylen, poliamidy, polilaktyd) jak i chemoutwardzalne (np. poliuretany) wytwarzane z udziałem surowców odnawialnych i/lub odpadowych. Analizowana jest możliwość zastosowania do modyfikacji polimerów napełniaczy pochodzenia naturalnego, szczególnie takie, które traktowane są jako odpady. Charakterystyka biomateriałów obejmuje m.in. wyznaczenie właściwości mechanicznych, właściwości termoizolacyjnych, analizę struktury komórkowej, analizę palności, badania zmęczeniowe, badania właściwości przetwórczych tworzyw sztucznych i kompozytów.  Prowadzone są interdyscyplinarne prace badawcze nad wytworzeniem biokompozytów z biomasy modyfikowanych naturalnymi napełniaczami, barwnikami i składnikami pochodzącymi z natury takimi jak chrzan, kurkuma czy imbir o udokumentowanych cechach antybakteryjnych.

Głównym celem badań zespołu Biomateriały jest zastąpienie możliwie jak największego udziału surowców petrochemicznych surowcami odnawialnymi i/lub odpadowymi w produkcji materiałów polimerowych. Opracowywane są również metody przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych w celu ich powtórnego użycia dla obniżenia śladu węglowego w globalnej gospodarce.

Realizowane projekty naukowe i prace B+R:

  1. M-ERA.NET3/2021/79/EcoMat/2022 „Wysokowydajne antybakteryjne kompozyty na osnowie polimerów z biomasy wzmacniane odpadowymi cząstkami naturalnymi”
Skip to content