zespoły

Strategia w zakresie energooszczędności miast

Lider:

 1. Prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 

 2. Prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk, Wydział Architektury

Członkowie:

 1. dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa, Wydział Architektury
 2. Dr hab. inż. Marta Cebulska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 3. Dr inż. Marek Bodziony, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 4. Dr inż. Beata Baziak, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Tematyka badawcza realizowana przez zespół dotyczy wpływu uwarunkowań środowiskowych na architekturę oraz rozwiązania urbanistyczne. Racjonalne kształtowanie przestrzeni miejskich z uwzględnieniem między innymi geometrii obiektów pozwala na tworzenie optymalnych warunków w zakresie mikroklimatu otoczenia.

Ważnym aspektem tych działań jest dążenie do energooszczędności i minimalizowania zagrożeń dla środowiska przyrodniczego. W tym zakresie prowadzone są badania na temat: wpływu uwarunkowań przestrzennych i środowiskowych na mikroklimat wnętrz urbanistycznych; uwarunkowań termicznych w konkretnych obszarach miejskich oraz przepływu powietrza uzależnionego od geometrii zabudowy.

Publikacje:

 1. A. Vallati, C.V. Fiorini, S. Grignaffini, P. Ocłoń, M. Di Matteo, J. Kobylarczyk, Energy retrofit optimization for social building in temperate climate zone, Energy and Buildings, 2023, Vol. 282, 140 pkt. MEiN (WISiE, WA)
 2. Kobylarczyk J., Kuśnierz-Krupa D., Nowak-Ocłoń M. Impact of paving surface material on thermal conditions within a residential building, Archives of Thermodynamics (accepted to print), (Archives of Thermodynamics 140 pkt, IF 0.9, WA, WISiE)

Realizowane projekty naukowe i prace B+R:

 1. Projekt „Standard klimatyczny dla nowych i istniejących miejskich budynków użyteczności publicznej w Krakowie”, projekt realizowany na zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, numer umowy: Ś-6/332/2021/P, realizacja 2021-2022;
 2. Złożono wniosek do Programu LIFE-2021-CET (LIFE Clean Energy Transition), Topic: LIFE-2021-CET-LOCAL, projekt pn. „Guidelines and monitoring of measures for energy-efficient systems relevant to the development strategies of selected cities and their regions”, 2022;
 3. Złożono wniosek do Programu LIFE-2021-CET (LIFE Clean Energy Transition), Topic: LIFE-2021-CET-LOCAL, projekt pn. „Action Plan for a Sustainable Future. Implementation of the developed concept for the energy transition of cities and regions on the example of European localities”, 2022;
 4. Złożono wniosek do Programu EU Grants: CREA-CULT-2023-COOP-2 pn. „Architecture of the cultural values in the downtown zone of selected cities located in stagnant areas with high potential for sustainable development”, 2023.
 5. Złożono wniosek do Programu LIFE23-CET-ENRES: „Action Plan for a Sustainable Future. Implementation of the developed concept for the energy transition of cities and regions on the example of European localities” Acronym „ENRES”.
Skip to content