o CDBN

Zadania

1.

Zadaniem tej nowej jednostki ma być znacząca poprawa efektywności naukowej wszystkich dyscyplin naukowych na Politechnice Krakowskiej również przez współpracę interdyscyplinarną.

2.

Członkiem Rady Naukowej CDBN może być pracownik naukowy o wyróżniających się osiągnieciach naukowych w dyscyplinie.

3.

Rada Naukowa CDBN będzie składała się z samodzielnych pracowników naukowych (po jednym z każdej dyscypliny).

4.

Centrum Doskonalenia Badań Naukowych (CDBN) wprowadzone jest po to by wspierać Władze PK w intensyfikacji prac naukowych.

Główne obszary działalności i cele CDBN.

Parametryzacja

 • Wspieranie wydziałów przez publikacje i projekty interdyscyplinarne
 • Poprawa wyników ewaluacji okresowej (ICop) przez publikacje interdyscyplinarne

Publikacje

 • Wspieranie Pracowników PK w zakresie rozwoju naukowego, poprawa jakości publikacji pracowników naukowo-dydaktycznych PK.
 • Numery specjalne czasopism za 140 pkt. lub więcej dla publikacji interdyscyplinarnych

Zespoły interdyscyplinarne

 • Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych, które będą wspólnie publikować wysoko punktowane artykuły naukowe oraz przygotowywać wnioski projektowe z korzyścią dla wielu dyscyplin naukowych.
 • Szkolenia dla pracowników PK z przygotowania artykułów naukowych oraz wniosków projektowych

Projekty

 • Zarządzanie procesami i usprawnianie przygotowywania wniosków projektowych NCN, NCBiR, Horyzont.
 • Zwiększenie efektywności pozyskiwania grantów NCN, NCBiR, H2020 i Horizon Europe.  
 • Poprawa komunikacji CTT – Wydziały, w celu efektywnego przygotowywania projektów i transferu technologii.

Współpraca z otocz. Społ.-gosp.

 • Stymulowanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
 • Poprawa współpracy naukowej z zagranicznymi uczelniami przez wspólne publikacje i projekty.

Zespół interdyscyplinarny.

Skład

 • Przedstawiciele minimum trzech dyscyplin naukowych – profesorowie o bardzo dobrym dorobku naukowym;
 • Grupy interdyscyplinarne wchodzą w skład zespołów interdyscyplinarnych i realizują interdyscyplinarne badania naukowe;
 • Członkowie Rady Naukowej CDBN koordynują prace członków grup interdyscyplinarnych w swoich dyscyplinach naukowych;
 • CTT, MCBE, INTECH ściśle współpracującą z zespołem przy pozyskiwaniu projektów.

Cele

 • Organizacja jednej interdyscyplinarnej konferencji rocznie,
 • Minimum 10 interdyscyplinarnych publikacji za 140 lub 200 pkt. rocznie,
 • Minimum 1 projekt NCBiR, NCN lub finansowany z funduszy europejskich pozyskany rocznie.

Rada Naukowa CDBN odpowiada za stworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego i wspiera jego działalność naukową (koordynacja prac zespołu).

Skip to content