zespoły

ZESPÓŁ OPTYMALIZACJI PROCESÓW INŻYNIERSKICH

Kierownik Zespołu

prof. dr hab. inż.
Elżbieta Radziszewska-Zielina

Zastępca Kierownika

prof. dr hab. inż. arch.
Dominika Kuśnierz-Krupa

INTERDYSCYPLINARNE GRUPY BADAWCZE:

Inżynieria procesów w budownictwie zrównoważonym

Lider:
dr inż. Grzegorz Śladowski

Wpływy środowiskowe na budowle i ludzi oraz problemy decyzyjne rewaloryzacji zabytków

Lider:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Tatara

Optymalizacja komfortu użytkowania i mikroklimatu w budynkach

Lider:
dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

Optymalizacja systemów transportowych

Lider:
prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata

Budownictwo hydrotechniczne i geomorfologia fluwialna

Lider:
prof. dr hab. inż. Artur Radecki-Pawlik

Dynamiczne przewietrzanie i redukcja smogu obszarów zurbanizowanych

Lider:
prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga

Grupa hp adaptacyjnej MES i metodologii DPG

Lider:
prof. dr hab. inż. Witold Cecot

Optymalizacja systemów prefabrykacji betonowej w budownictwie mieszkaniowym zrównoważonym

Lider:
dr hab. inż. arch. Marcin Charciarek, prof. PK

Inteligentne systemy sterowania procesami w budynkach energooszczędnych i jakość środowiska wewnętrznego

Lider:
dr inż. Anna Romańska-Zapała

Energia i ekologia w architekturze współczesnej oraz obiektach zabytkowych

Lider:
dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK

Współczesne proekologiczne obiekty inżynierii miasta

Lider:
dr inż. arch. Agnieszka Wójtowicz-Wróbel

Związek między stężeniem smogu na zewnątrz a zanieczyszczeniem smogiem wnętrza budynku

Lider:
dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK

Projektowanie, realizacja i modernizacja budynków użyteczności publicznej

Lider:
dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK

Rewaloryzacja i ochrona zasobu dziedzictwa kulturowego Wiślicy

Lider:
prof. dr hab. inż. arch. A. Kadłuczka

Strategia w zakresie energooszczędności miast

Liderzy:
prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń,
prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk

Wieloaspektowe badania historycznej tkanki miejskiej ośrodków Europy Środkowej i Wschodniej

Lider:
prof. dr hab. inż. arch. Justyna Kobylarczyk

Skip to content