zespoły

Materiały dla medycyny i materiały funkcjonalne

Lider:

  1. dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK (WIMiF)

Członkowie:

  1. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec (WIMiF)
  2. dr hab. inż. Magdalena Niemczewska-Wójcik, prof. PK (WM)
  3. dr hab. inż. Marek Piątkowski, prof. PK (WITCH)
  4. dr inż. Jolanta Jaśkowska (WITCH)

Tematyka badawcza realizowana przez grupę dotyczy nowoczesnych materiałów dedykowanych dla medycyny i farmacji. Realizowane prace badawcze dotyczą syntezy substancji leczniczych i opracowania systemów dostarczania leków oraz określenia właściwości fizykochemicznych otrzymanych materiałów.

Ważnym aspektem realizowanych prac B+R jest rozwijanie proekologicznych metod syntezy nośników i substancji aktywnej.

Realizowane obecnie zadnia badawcze dotyczą m.in.

  • syntezy substancji działających na receptory ośrodkowego układu nerwowego (oun)
  • opracowania systemu dostarczania leku
Skip to content