ZAPROSZENIE – “The role of cryogenic applications in energy transition” – dr Gianmaria Pio

ZAPROSZENIE
Prodziekan ds. ewaluacji i współpracy międzynarodowej oraz członek Rady Naukowej
Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK,
prof. dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK,
zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów
na Seminarium Wydziałowe,
które odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 r. o godzinie 13:00
w Sali Rady Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej
sala nr 12
W trakcie seminarium Pan dr Gianmaria Pio przedstawi wykład pt.
“The role of cryogenic applications in energy transition”

Pan dr Gianmaria Pio, junior assistant professor, jest pracownikiem Department of Civil, Chemical, Environmental and Materials Engineering, University of Bologna we Włoszech. W trakcie przygotowania doktoratu odbył staż na Massachusetts Institute of Technology w Stanach Zjednoczonych. Obecnie zajmuje się badaniem aspektów bezpieczeństwa i zagadnień chemicznych związanych z systemami reaktywnymi działającymi w warunkach niskiej temperatury. Jest autorem i współautorem około 50 publikacji naukowych ujętych w Journal Citation Reports.

Skip to content