ZAPROSZENIE – szkolenie w zakresie przygotowania wniosków do konkursów OPUS i OPUS LAP (NCN)

Z A P R O S Z E N I E

Rada Naukowa Centrum Doskonalenia Badań Naukowych PK,

wraz z

Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Fizyki

i  Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej

 

zaprasza wszystkich pracowników, doktorantów i studentów

 na szkolenie

w zakresie przygotowania wniosków do konkursów OPUS i OPUS LAP (NCN)

które odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. o godzinie 11:00

na platformie MS TEAMS

link do wydarzenia na platformie Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afc2abfbe58ab4cb9870fd22e614419b2%40thread.tacv2/1684319550406?context=%7b%22Tid%22%3a%225cf2acf2-acb4-4f1d-8076-6eda3f181eed%22%2c%22Oid%22%3a%22df0e6966-51da-46c1-9397-b961e0907720%22%7d

Podczas szkolenia zostaną omówione między innymi: założenia programu, aplikowanie i ocena.

Szkolenie poprowadzą:

  • prof. dr hab. inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec (WIMiF) – laureatka konkursu OPUS
  • dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek (WIiTCh) – laureatka konkursu OPUS LAP
Skip to content