Zaproszenie na szkolenie: Projekty M-ERA.NET 3 Call 2022 i Lider XIII edycja

Centrum Doskonalenia Badań Naukowych zaprasza na szkolenie dla Pracowników Politechniki Krakowskiej dotyczące przygotowania projektów w ramach konkursów M-ERA.NET 3 i projektu Lider XIII w obecnie otworzonym naborze (nabór wniosków trwa do 15 czerwca 2022 dla projektu M-ERA.NET oraz do 30 czerwca 2022 r. dla projektu Lider). Szkolenie będzie obejmowało informacje dotyczące: zasad konkursu, możliwości aplikowania w dwóch ścieżkach w przypadku projektu M-ERA.NET (projekty składane w ramach NCN i NCBiR), możliwych do przyjęcia strategii budowania konsorcjum do projektu oraz przygotowania wniosku aplikacyjnego, kryteriów oceny, a także analizę dobrych praktyk tj. przedstawienie przykładów projektów, które uzyskały finansowanie w ostatnim naborze. Osoby prowadzące: dr inż. Kinga Korniejenko, dr hab. inż. Katarzyna Matras-Postołek, prof. PK, dr inż. hab. Maria Kurańska, prof. PK oraz mgr inż. Małgorzata Ciesielska, MBA.

Termin szkolenia: czwartek 26 maja 2022 r. godz. 11:00 – 12:30

Szkolenie odbędzie się na platformie MS TEAMS.

Kod dostępu do zespołu to: zjyt8dv

Skip to content