Zaproszenie na spotkanie z przedstawicielami firmy MathWorks

Dyrektor Centrum Doskonalenia Badań Naukowych prof. dr hab. inż. Paweł Ocłoń oraz Dziekan Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej dr hab. inż. Maciej Sułowicz zapraszają na spotkanie z przedstawicielami firmy MathWorks, które odbędzie się w dniu 30 maja w godz. 11.00 – 12:30 w sali konferencyjnej nr. 206B (budynek galerii GIL).

Prezentacja będzie przykładem możliwej współpracy pomiędzy uczelnią wyższą a ONT/MathWorks, na bazie trwającego projektu. Opisane zostaną czynniki prowadzące do uruchomienia projektu, założenia programowe oraz aktualny status działań. Sam projekt stanowi przykład skrócenia pomostu pomiędzy Edukacją Wyższą a Przemysłem.  

 1. Idea wirtualnych laboratoriów jako odpowiedź MathWorks na nowe wyzwania dydaktyczne (prowadzenie: Alex Tarchini, j. ang.):
  1. Cyfryzacja zajęć praktycznych z wykorzystaniem narzędzi MathWorks.
  2. Wybrane przykłady wirtualizacji oraz materiały pomocnicze dla wykładowców.
  3. Kursy online jako suplement do samodzielnej pracy Studenta.

 2. Wykorzystanie narzędzi MathWorks do zmaksymalizowania efektywności programu nauczania (prowadzenie: Artur Bas, j. pol.):
  1. Jak narzędzia MathWorks mogą zwiększyć atrakcyjność kierunku studiów?
  2. Przykład implementacji narzędzi MathWorks w ramach programu nauczania.
  3. Wsparcie ONT/MathWorks w poszczególnych fazach implementacji.

Skip to content